Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, spiller en aktiv rolle på biocidområdet. ECHA tager sig af en del af de praktiske opgaver, som tidligere lå hos EU-komissionen, og meget arbejde i forbindelse med biocidforordningen bliver nu koordineret af agenturet.

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, spiller en aktiv rolle på biocidområdet. ECHA tager sig af en del af de praktiske opgaver, som tidligere lå hos EU-komissionen, og meget arbejde i forbindelse med biocidforordningen bliver nu koordineret af agenturet.

Al kommunikation mellem industrien (ansøgere), medlemslandenes myndigheder og EU-kommissionen sker eksempelvis gennem en database, der administreres af ECHA. ECHA er således ansvarlig for de vigtigste værktøjer til ansøgning om godkendelse af et aktivt stof eller et produkt - IUCLID og R4BP (Register for Biocidal Products). R4BP er det centrale punkt, som alle biocidansøgninger skal igennem. IUCLID bruges til at indsamle, organisere og lagre data om dit aktive stof og biocidholdige produkt. Andre opgaver, som ECHA tager sig er eksempelvis ansøgninger om unionsgodkendelse samt fastlæggelse af teknisk ækvivalens.

ECHA's hjemmeside yder støtte

ECHA hjemmeside indeholder en del information og praktiske værktøjer. Eksempelvis de nyeste arbejdspapirer og guidelines

Generel information om forordningen og diverse ansøgningsformularer

Her finder du beskrivelser af ansøgningsprocedurer, IT-systemer, ansøgningsformularer m.v. 

Se offentliggjorte guidelines 

Vejledninger, der skal hjælpe virksomhederne med at fortolke de nye regler. 

Guidelines på vej

På EU-komissionens hjemmeside kan man se en oversigt over, hvilke vejledninger, der er på vej, og hvordan EU prioriterer arbejdet med dem.

ECHAs nyhedsbrev

ECHA har et nyhedsbrev, som du kan abonnere på, og få nyhederne direkte i din indbakke. 

Biocid-helpdesk

ECHA's helpdesk leverer rådgivning til dem, der har forpligtelser i henhold til forordningen vedrørende REACH, CLP og biocidgholdige produkter. Denne service omfatter også support til brugere af ECHA's it-værktøjer (så som IUCLID 5, REACH-IT, R4BP 3 og Chesar) og support i forbindelse med behandlingen af individuelle indsendelser. Alle medlemstater har også etableret HELP-desks. Se oversigt

Den danske helpdesk i relation til biocider er biocideshelpdesk@mst.dk

Du kan læse mere om biocid helpdesken her.