Identificer dine pligter

I denne sektion har vi samlet en række informationer, der kan hjælpe dig med at finde ud af om din virksomhed er omfattet af reglerne.

Du er som udgangspunkt omfattet af biocidlovgivningen, hvis din virksomhed

  1. Producerer og importerer biocidaktivstoffer eller biocidholdigeprodukter, blander biocidmidler (produktion, formulering) eller markedsfører biocidholdigeprodukter (en gros, professionelt marked og til detailmarkedet)
  2. Sælger varer der enten indeholder eller er behandlet med biocider til borgerne.
  3. Bruger produkter med biocider kommercielt ude hos slutbrugeren

Dine forpligtelser afhænger af din rolle i leverandørkæden. I denne sektion har vi samlet en række informationer, der kan hjælpe dig med at finde ud af om din virksomhed er omfattet af biocidreglerne. 

Definitioner af biocidholdigt produkt, aktivstof mv.

Lovgivningen definerer et biocidholdigt produkt og et aktivstof på en bestemt måde. Dit produkt eller aktivstof, som skal falde inden for definitionen for være omfattet af reglerne.

Produkttyper (PT)

Der skelnes i biocidlovgivningen mellem 22 biocidprodukttyper (ofte forkortet til PT). Dit produktet skal falde inden for en af de 22 produkttyper for blive betragtet som et biocidprodukt. Den præcise regulering afhænger af om aktivstoffet i dit produkt er godkendt, afvist eller under vurdering i EU. 

Kviklinks til biocidreglerne

Biocidforordningen og bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen er to af de regelsæt, som du skal kende. Det er det der står i reglerne, du skal rette dig efter, og derfor er det en god ide at studere dem på førstehånd.  EU udgiver løbende en række vejledninger, som skal hjælpe virksomhederne til at bruge reglerne i praksis.

Stil spørgsmål

I tvivl - kontakt Miljøstyrelsens biocidhelpdesk på biocideshelpdesk@mst.dk eller din brancheorganisation.

Kontakt

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk