Er mit produkt et biocid?

Biocidprodukter bruges til at beskytte mennesker, dyr, vand, overflader, materialer og produkter mod skadegørere. Se her, hvad der kendetegner et biocidprodukt.

Biocider er en betegnelse for produkter, der giver en kemisk beskyttelse af mennesker, dyr, vand, overflader, materialer eller produkter mod skadegørere som fx skadedyr, bakterier, svampe eller andre uønskede organismer. Biocider bruges fx til at forlænge et produkts holdbarhed, undgå lugtgener, forebygge råd, begrænse spredning af bakterier eller forebygge fysiske skader på materialer. Hvis dit produkt har denne type egenskaber – eller tilsvarende – falder det sandsynligvis i kategorien biocider.

Generelt kan man sige om biocider, at de dræber, afskrækker eller tiltrækker levende skadegørere som mikroorganismer, alger, svamp eller skadedyr ved hjælp af kemiske stoffer.

Se oversigten over forskellige produkttypers egenskaber her.

Biocider kaldes også hverdagsgifte, fordi de anvendes til mange af hverdagens gøremål både på arbejdspladsen og i hjemmet. Både i industrien og servicesektoren anvendes biocider ofte.

Lovgivningen for biocider berører i dag flere produkter end tidligere. Da biocidforordningen trådte i kraft i hele EU den 1. september 2013, blev kredsen af berørte produkter udvidet i forhold til det tidligere biociddirektiv. Nogle af disse produkter har i al væsentlighed været uberørte af tidligere regler. Den nuværende lovgivning medfører derfor, at flere brancher end tidligere skal sørge for, at deres produkter lever op til biocidreglerne.

Produkter omfattet af biocidforordningen

Biocidforordningen beskæftiger sig med henholdsvis biocidprodukter, behandlede artikler og aktivstoffer.

Biocidprodukter

Biocidprodukter (eller blot biocider) er produkter, der har som deres primære formål at beskytte mennesker, dyr, vand, overflader, materialer eller produkter ved hjælp af kemiske stoffer, der dræber, afskrækker eller tiltrækker levende skadegørere som mikroorganismer, alger, svamp eller skadedyr.

Det er eksempelvis produkter til desinfektion af alle typer materialer og udstyr, konservering af alle typer materialer og produkter, bekæmpelse af små og store skadedyr, afskrækning eller tiltrækning af skadedyr, træbeskyttelse, antifouling og balsameringsvæsker. Se oversigten over biocidforordningens 22 produkttyper.

Aktivstoffer

Aktivstoffer er koncentrerede ingredienser, der bruges i biocidprodukter og behandlede artikler for at gøre dem modstandsdygtige mod levende skadegørere. Aktivstoffer bruges af producenter, der fremstiller biocidprodukter eller behandlede artikler.

Aktivstoffer er eksempelvis jod, ethanol, klor, decansyre, glutaral, tebuconazol, fipronil, brintoverilte, permethrin, IPBC, CMIT/MIT, bromadialone og kobber.

Behandlede artikler

Behandlede artikler er produkter, som er tilsat eller behandlet med enten aktivstoffer eller biocidprodukter for at beskytte produkterne mod eksempelvis lugt, skader, misfarvning eller forrådnelse opstået på grund af mug, svamp, skadedyr, insekter, bakterier eller skadegørere.

Behandlede artikler kan være maling, lak, tøj, fodtøj, tæpper, skriveredskaber eller badeforhæng, som er behandlet med kemiske stoffer for at opnå en beskyttende virkning. Den beskyttende virkning er her sekundær i forhold til produkternes egentlige formål – når beskyttelsen er produktets primære formål, er der tale om et biocidprodukt.

Produkter som ikke er omfattet af biocidforordningen

Der er en række biocidprodukter og beslægtede produkter, som ikke er omfattet af biocidforordningen. Det gælder eksempelvis følgende:

  • Produkter der forhindrer eller kontrollerer skadegørere med fysiske eller mekaniske virkemidler, men ikke med kemiske virkemidler
  • Biocidprodukter til konservering af kosmetik
  • Biocidprodukter til konservering af fødevarer og foder
  • Biocidprodukter til desinfektion af medicinsk udstyr
  • Lægemidler til behandling af sygdomme hos dyr og mennesker.

Søg information om gældende lovgivning for disse produkter hos de relevante myndigheder

Hvis du er producent, importør eller forhandler af et produkt med kemi, kan du finde relevant lovgivning ved hjælp af vejviseren til den vigtigste lovgivning om kemi og produkter, som hører under Miljøstyrelsen.