Kvikguide til central lovgivning

Brug denne side, hvis du er i tvivl om, hvilken lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer, som er relevant, når du er producent, importør eller forhandler af et produkt.

Her finder du en simplificeret vejviser til den vigtigste lovgivning om kemi og produkter, som Miljøstyrelsen administrerer.

Mange produkter hører under flere lovgivninger og flere myndigheder. Således hører eksempelvis elektronik og legetøj under både Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, da produkternes kemiske egenskaber hører under Miljøstyrelsen, mens produkternes mekaniske og fysiske egenskaber hører under Sikkerhedsstyrelsen.

Alle produkter

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Kemikalielovgivningen  i Danmark består dels af EU-lovgivning, dels af særlige danske regler. Kemikalielovgivningen omfatter som udgangspunkt alle stoffer og produkter, der markedsføres i Danmark.

REACH-forordningen
omfatter som udgangspunkt alle produkter (uanset produktets form), alle blandinger og alle kemiske stoffer på markedet, ligesom den omfatter alle virksomheder, der producerer, importerer eller forhandler disse produkter.

CLP-forordningen omfatter som udgangspunkt alle stoffer og blandinger, som markedsføres i EU. Forordningen omhandler klassificering, mærkning og emballering.

Eksempler på produkter

Forbrugerprodukter, Elektronik, Kemikalier i ren form, Legetøj og hobbyartikler, Smykker, Kosmetiske produkter, Vaskemidler, Tatoveringsfarver, Tekstiler, Maling og lak, Byggematerialer, Kølemidler, Plastprodukter, Nanomaterialer

Læs videre
Faktaark om REACH-lovgivningen
Temaområde om REACH-lovgivningen

Faktaark om CLP-forordningen
Temaområde om CLP-forordningen

Vaske- og rengøringsmidler

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Detergent-forordningen omfatter vaske- og rengøringsmidler og stiller bl.a. krav til bionedbrydeligheden af de overfladiske stoffer i produkterne og til deklarering af indholdsstoffer.

Eksempler på produkter

Vaskemidler til tekstil, Opvaskemidler, Andre typer vaske- og rengøringsmidler.

Læs videre

Faktaark om detergent-forordningen
Temaområde om detergentforordningen

Kosmetiske produkter

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Kosmetik-forordningen omfatter markedsføring af produkter, der falder inden for denne definition: "Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes overflade (hud, hovedhår eller anden hårvækst, negle, læber og ydre kønsorganer) eller tænderne og mundens slimhinder, udelukkende eller hovedsageligt med henblik på at rense og parfumere dem, at ændre deres udseende, at beskytte dem, holde dem i god stand eller korrigere kropslugt."

Eksempler på produkter

Shampoo, Hårfarve, Cremer, Tandpasta, Makeup, Solcreme, Deodoranter, Produkter mod rynker.

Læs videre

Faktaark om mærkning af kosmetik
Faktaark om vildledende markedsføring af kosmetik
Temaområde om reglerne for kosmetiske produkter

Elektronik

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

RoHS-bekendtgørelsen begrænser anvendelsen af 10 farlige stoffer i fremstillingen af forskellige typer elektronisk og elektrisk udstyr. De 10 farlige stoffer er bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom (krom VI), polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE), Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Buthylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) og Diisobutylphthalat.

Eksempler på produkter

Husholdningsapparater, IT- og teleudstyr, Radio og tv, Elektrisk værktøj, Elektrisk legetøj, Belysning, Fritidsudstyr, Batterier, Termometre og andre måleinstrumenter.

Læs videre

Faktaark om reglerne for elektronik
Temaområde om elektronik

Legetøj

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Legetøjsbekendtgørelsen gælder altid, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj til børn under 14 år. Det er her, du finder de væsentlige sikkerhedskrav, som legetøj skal leve op til. Bl.a. må legetøjet ikke indeholde eller afgive kemikalier, der indebærer en fare for børnenes sundhed, ligesom legetøjet ikke må indebære en risiko for kvælning.

Eksempler på produkter

Bamser, Dukker, Fingermaling, Modellervoks, Balloner, Elektrisk legetøj, Legetøj uanset materiale.

Læs videre

Temaområde om legetøj

Anden lovgivning

For produktkategorier som fødevarer, medicin og medicinsk udstyr henvises til bl.a.  Fødevarestyrelsen hjemmeside og  Lægemiddelstyrelsen