Lovgivning om elektriske og elektroniske produkter

Kend din rolle og dit ansvar – sæt dig ind i hvilken lovgivning, der er for kemiske stoffer i elektronik og stil krav til din leverandør.

Lovgivning om særlige elektriske og elektroniske produkter

I batterier er der grænser for, hvor meget kviksølv, cadmium og bly de må indeholde.  Reglerne findes i Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer.

Se bekendtgørelsen på retsinformations hjemmeside. 

Kølemidlet HFC er ikke tilladt at bruge i køleskabe, kølediske o.lign.

Læs mere i vores emnesektion

Elektrisk legetøj skal både overholde regler for elektronik og for legetøj. Legetøjsreglerne indeholder ligesom REACH en lang række krav til, hvilke kemiske stoffer produkterne må indeholde.

Læs mere i vores emnesektion om reglerne for legetøj