Særligt om batterier

Mobiltelefoner, tablets eller fjernbetjeninger – alle sammen produkter, der ikke er legetøj, men som børn alligevel benytter. Batterier kan være farlige for børn, og det er dit ansvar som producent, importør eller distributør, at produktet er sikkert. Når du har med batterier at gøre, skal du være opmærksom på, om produktet er i overensstemmelse med stærkstrømsloven, produktsikkerhedsloven og legetøjsreglerne.

Knapcellebatterier og andre små batterier

Knapcellebatterier kan være livsfarlige. Specielt for små børn under tre år, der undersøger alt med munden. Knapcellebatterierne er nemlig så små, at børn kan komme til at sluge dem. Det kan få fatale konsekvenser i form af kvælning og ætsning i mavesækken. De ligner en mønt eller en knap og er derfor utroligt svære at identificere ved en scanning på hospitalet.

Produkterne skal være sikre for børn

Vær ekstra opmærksom, når du markedsfører elektriske eller elektroniske produkter, som du kan forvente kommer i hænderne på børn. Det er i sidste ende dit ansvar, at produktet er sikkert.
Ifølge legetøjsreglerne må batterier i elektrisk udstyr ikke være let tilgængeligt for børn. Producenter af andet elektronisk udstyr bør også tage forbehold for, at udstyret kan blive anvendt af børn.

Bortskaffelse af batterier

Samtidig skal batterierne kunne tages ud af produktet med henblik på indsamling. Det betyder, at udstyr, hvor batterierne er indbyggede, skal udformes, så de udtjente batterier uden videre kan fjernes. Hvis de ikke let kan fjernes af slutbrugeren, skal batterierne kunne fjernes af kvalificerede fagfolk.

Udstyr, hvor batterierne er indbyggede, skal ledsages af en vejledning, der beskriver, hvordan batteriet kan fjernes på en sikker måde. 

Mere viden

Du kan læse mere om batterier og produktsikkerhed på sikkerhedsstyrelsen.dk

Læs om lovgivningen for udtagning af batterier (Retsinformations hjemmeside)