Stil krav til din leverandør

Vælg din leverandør med omhu. Uanset hvor troværdig din leverandør er, eller hvor længe I har arbejdet sammen, er det en god idé at lave en skriftlig aftale om, at de elektriske produkter eller komponenter skal overholde reglerne.

Det kan være svært at forklare på engelsk, hvilke krav man som importør ønsker, at produkterne skal leve op til. For at hjælpe danske importører af komponenter og færdige produkter har Miljøstyrelsen udformet en huskeliste på engelsk, som du kan benytte dig af, når du udformer dine ordrer.