Kølemidler

Kølemidlerne HFC, PFC og SF6 - er alle drivhusgasser og uønskede. De fluorholdige drivhusgasser er problematiske i miljøet, fordi de bidrager til global opvarmning. Derfor er der begrænsninger på brugen af kølemidler.

Kølemidlerne medvirker – sammen med kuldioxid, metan og lattergas – til den globale opvarmning, idet stofferne er i stand til at holde varmestrålingen fra jordens overflade tilbage i atmosfæren.

HFC anvendes eller har været anvendt blandt andet til kølemiddel og opblæsning af skumplast. PFC er et kølemiddel, og SF6 har hovedsagelig været anvendt til støjisolering i vinduer og bruges stadig som isolationsmiddel i gasisolerede el-anlæg samt i elektroniske koblingsanlæg.