Limfjorden

Limfjorden strækker sig fra Thyborøn i vest til Hals i øst. Limfjorden er Danmarks største fjordsystem og består af flere vige, bredninger og sunde. Nettostrømmen af vand igennem Limfjorden går fra Vesterhavet i vest mod Kattegat i øst. Der tilføres ferskvand til fjorden fra flere store åer. Miljøstyrelsen har overvåget Limfjordens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt i mange år.