Odense Fjord

Odense Fjord strækker sig fra Odense i syd til Kattegat i nord. Fjorden er lavvandet. Den består af en inderfjord og en yderfjord med fjordens største ø Vigelsø, der ligger ved overgangen til yderfjorden. Miljøstyrelsen har overvåget de fysisk-kemiske forhold, samt planter og dyr intensivt gennem mange år.