Præstø Fjord

Præstø Fjord ligger inderst i Faxe Bugt, hvor fjorden er forbundet med Faxe Bugt via et smalt farvand. Det meste af landskabet omkring Præstø Fjord er kuperet morænelandskab fra sidste istid. Jordbunden i oplandet til fjorden er primært ler. Præstø Fjord har en nordlig og en sydlig del. Den nordlige del er et ovalt bassin, hvor dybden i en stor del af området ligger i intervallet fire til fem meter. Den sydlige del består af lavvandede områder, som er gennemskåret af smalle render. Der er en tærskel mellem den nordlige og den sydlige del af fjorden, hvor vandet er omkring to meter dybt. Denne tærskel resulterer i, at vandet i den nordlige del af fjorden bliver udskiftet langsommere. Det er en medvirkende årsag til at gøre Præstø Fjord særlig følsom over for tilførslen af næringsstoffer. Miljøtilstanden i Præstø Fjord er blevet systematisk overvåget siden 1989.