Horsens Fjord

Horsens Fjord er omgivet af et kuperet morænelandskab fra sidste istid. Jordbunden i fjordens opland består mest af ler og sand. Horsens Fjord er lavvandet, og den er i gennemsnit omkring 3 meter dyb. I fjorden ligger øerne Vorsø, Hjarnø og Alrø. Fjorden munder ud i det sydlige Kattegat. Vandudvekslingen mellem Horsens Fjord og Kattegat sker fortrinsvist via en dyb rende imellem Hjarnø og Snaptun. Fjordens tilstand er blevet overvåget intensivt i mange år.