Mariager Fjord

Mariager Fjord er med sine 42 kilometer en af Danmarks længste fjorde. Den strækker sig fra Hobro i vest til Kattegat i øst. Der er stor forskel på dybden i fjordens indre og ydre del. Fjordens lavvandede ydre del gør vandudskiftningen vanskelig. Fjorden er derfor fra naturens hånd sårbar over for tilførsel af kvælstof og fosfor. Indholdet af næringsstoffer i Mariager Fjord er blandt de højeste i de indre danske farvande. Miljøstyrelsen har overvåget fjordens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt igennem mange år.