Brugt elektronikudstyr

Brugt elektronikudstyr og eksport heraf
Det er vigtigt, at I som indsamlingsvirksomhed har styr på, om det er brugt elektronikudstyr eller elektronikaffald, I indsamler.

Det skyldes, at reglerne for brugt elektronikudstyr på afgørende punkter er helt anderledes end reglerne for elektronikaffald. Disse forskelle beskrives her .

Er elektronikken brugt elektronikudstyr eller elektronikaffald?
Som hovedregel er det, den borger eller virksomhed der skiller sig af med elektronikken, som bestemmer om elektronikken er affald [henvisning til afsnittet om centrale begreber]. Hvis I som indsamlingsvirksomhed som en del af jeres samlede forretning ønsker at kunne videresælge elektronikken som brugt elektronikudstyr, skal I derfor aftale med den borger eller virksomhed, der skiller sig af med elektronikken, at elektronikken er brugt elektronikudstyr og ikke elektronikaffald. 

Det er jeres ansvar at kunne dokumentere, at den elektronik, som I har indsamlet, er brugt elektronikudstyr og ikke elektronikaffald. Det er derfor en god idé, at aftalen mellem jer og borgeren/virksomheden, der skiller sig af med elektronikken, indgås skriftligt. Hvis I samtidig leverer nyt elektronikudstyr til borgeren/virksomheden, kan købsaftalen for det brugte elektronikudstyr godt være en del af en samlet faktura.  

Opstår der tvivl om, hvorvidt elektronikken er brugt elektronikudstyr eller elektronikaffald, er det ligesom med alt andet affald kommunen, der klassificerer, om elektronikken er brugt elektronikudstyr eller elektronikaffald [henvisning til afsnit om klassificering].

Særlige regler om eksport af brugt elektronikudstyr
Hvis I vil eksportere brugt udstyr til andre lande skal I være opmærksomme på, at der gælder særlige krav til emballeringen og pakningen af udstyret og til dokumentationen for, at der er tale om brugt udstyr,

Overholder I ikke disse krav, vil udstyret blive klassificeret som affald, og I skal derfor følge reglerne for eksport af affald. Har I ikke fulgt reglerne for eksport af affald, er eksporten ulovlig.

Hvis I vil eksportere brugt udstyr, skal I derfor for det første emballere og pakke udstyret så det er passende beskyttet mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning.

I skal også sørge for, at udstyret under transporten er ledsaget af en erklæring fra jer om, at I er ansvarlige for eksporten.

Hvis man på grund af udstyrets alder eller stand kan blive i tvivl om det er affald eller brugt udstyr, skal I inden I eksporterer udstyret have testet, om det virker.

Ud over erklæringen fra jer om, at I er ansvarlige for eksporten, skal I, hvis udstyret kan mistænkes for at være affald, også sørge for, at udstyret under transporten er ledsaget af:

  • dokumentation for at udstyret virker, og hvert stykke udstyr skal være mærket med, at det er testet'
  • liste over det udstyr, der er i transporten
  • en kopi af faktura eller kontrakt for jeres salg af udstyret til modtageren i udlandet, hvor der står, at udstyret virker og er beregnet til direkte genbrug, og
  • en erklæring fra jer om, at forsendelsen ikke indeholder affald.