Brugt elektronikudstyr

Det er vigtigt, at I som indsamlingsvirksomhed har styr på, om det er brugt elektronikudstyr eller elektronikaffald I indsamler. 

Det skyldes, at reglerne for brugt elektronikudstyr på afgørende punkter er helt anderledes end reglerne for elektronikaffald. 

Er elektronikken brugt elektronikudstyr eller elektronikaffald?

Affald er defineret som et stof eller en genstand, som man skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. 

Det er jeres ansvar at kunne dokumentere, at den elektronik, som I har indsamlet, er brugt elektronikudstyr og ikke elektronikaffald. Det er derfor en god ide, at aftalen mellem Jer og borgeren/virksomheden indgås skiftligt. Hvis I samtidig leverer nyt elektronikudstyr til borgeren/virksomheden, kan købsaftalen for det brugte elektronikudstyr godt være en del af en samlet faktura.

Opstår der tvivl om, hvorvidt elektronikken er brugt elektronikudstyr eller elektronikaffald er det, ligesom med alt andet affald, kommunen der klassificerer om elektronikken er brugt elektronikudstyr eller elektronikaffald.

Særlige regler om eksport af brugt elektronikudstyr

Hvis I vil eksportere brugt udstyr til andre lande skal I være opmærksomme på, at der gælder særlige krav til emballeringen og pakningen af udstyret og til dokumentation for, at der er tale om brugt elektronikudstyr.

Det fastslås i bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, at transport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, ved overførsel, skal have passende beskyttelse mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning, især ved tilstrækkelig emballage og passende stabling af forsendelsen.

Overholder I ikke ovenstående krav vil dette være et indicie på, at udstyret skal klassificeres som affald. Forsendelsen vil derfor skulle ledsages af flere oplysninger, jf. bekendtgørelsens. Har I ikke fulgt reglerne for eksport af affald er eksporten ulovlig.

Hvis I vil eksportere brugt udstyr skal I derfor søge for, at emballere og pakke udstyret så det er passende beskyttet mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning.

I skal også sørge for, at udstyret under transporten er ledsaget af en erklæring fra Jer om, at I er ansvarlige for eksporten.

Hvis man på grund af udstyrets alder eller stand kan blive i tvivl, om det er affald eller brugt udstyr, skal I inden I eksporterer udstyret have testet om det virker.

Ud over erklæringen fra Jer om at I er ansvarlige for eksporten, skal I, hvis udstyret kan mistænkes for at være affald, også sørge for, at udstyret under transporten er ledsaget af:

  • Dokumentation for at udstyret virker, og hvert stykke udstyr skal være mærket med, at det er testet,
  • Liste over det udstyr, der er i transporten,
  • En kopi af faktura eller kontrakt for jeres salg af udstyret til modtageren i udlandet, hvor der står at udstyret virker og er beregnet til direkte genbrug, og
  • En erklæring fra Jer om, at forsendelsen ikke indeholder affald.

I kan læse mere om overførsel af brugt elektronisk udstyr på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen har også udarbejdet en vejledning  i forhold til eksport af brugt elektronik.