Indsamlerprøven

I alle indsamlingsvirksomheder, skal der være mindst én person i virksomheden, som har bestået indsamlerprøven og dermed fået et Indsamlerbevis.

Hvis I driver indsamlingsvirksomhed fra flere adresser (P-numre), hvor der er 10 ansatte eller mere, skal der være mindst én person på hvert P-nummer med ledelsesansvar, som har et Indsamlerbevis.

Når du har været igennem undervisningsmaterialet og føler dig godt forberedt, kan du tage prøven hvornår du vil og hvorfra du vil.

Start med at logge på Affaldsregistret med din virksomheds Erhvervs-Nem-ID.

  • Klik på ”Indsamlerbevis” øverst i venstre side.
  • Indtast dit CPR-nummer og klik på ”Næste”
  • Indtast for- og efternavn, personlig e-mail og din stilling (Indsamlerbeviset er personligt)
  • Vælg P-nummer.
    Oplever du et ''P-nummer problem''?
  • Klik på ”Bestil prøve”

Efter ca. 5 min vil du modtage en mail med et link til Indsamlerprøven og en aktiveringsskode.

Brug linket og log på med din personlige Nem-Id. Indtast dit bruger-Id og dit password.

Herved åbnes Multitest og du kan indtaste den tilsendte aktiveringskode

Efter du har indtastet aktiveringskoden, har du 60 min til at svare på 25 spørgsmål. Ved hvert spørgsmål skal du vælge det rigtige svar mellem 4 svarmuligheder. For at bestå prøven skal du svare korrekt på mindst 20 spørgsmål.

Gebyret er på 752 kr i 2023  som opkræves via faktura. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet.  Den første regulering fandt sted den 1. januar 2022.

Du har 3 forsøg til at bestå prøven med nye spørgsmål for hvert forsøg, du starter. Du bestemmer selv hvornår du vil bruge de enkelte forsøg. Der skal dog mindst gå et døgn mellem hvert forsøg og højst 90 dage fra det første forsøg.

Bestås prøven ikke ved én af de 3 forsøg, skal der betales et nyt gebyr for at få adgang til indsamlerprøven igen. Når du har bestået indsamlerprøven får du tilsendt et indsamlerbevis i PDF format per mail.

Indsamlerbeviset er gældende i 5 år. Du kan tage en ny prøve 4½ år efter du har bestået prøven. Du kan med andre ord tage den nye prøve inden for den sidste 6-måneders gyldighedsperiode af dit eksisterende indsamlerbevis. Det fornyede indsamlerbevis, vil være gyldigt i 5 år fra udløbet af det forrige. Det gør derfor ingen forskel, om du tager den nye prøve i starten eller i slutningen af de 6 måneder.

Indsamlerbeviset er personligt og følger med dig, hvis du skifter arbejde.

Hvis du skifter arbejder skal din nuværende arbejdsgiver derfor sørge for, at der er eller kommer en anden på virksomheden, der har et Indsamlerbevis.

Hvis en virksomhed ikke længere har mindst én person ansat med Indsamlerbevis, bortfalder godkendelsen som indsamlingsvirksomhed, hvis der ikke senest 6 måneder efter, at personen med indsamlerbevis er fratrådt, er ansat en ny person med ledelsesansvar, som har et Indsamlerbevis.