Hvad er luftforurening?

Biler og busser forbrænder benzin og diesel. Skibe fragter bananer, fladskærme og løbesko verden rundt. Ilden i brændeovnen spreder hygge, men desværre også skadelige partikler. Strømmen i computeren og varmen i radiatoren kommer fra store kraftværker, der producerer energi til os alle, men udsender skadelige stoffer på samme tid. Forureningen med ultrafine partikler i byerne og nedfaldet af kvælstof i naturen er nogle af de væsentligste problemer.

Her ses en skorsten med røg

Mange kilder til luftforurening

I Danmark kommer luftforureningen blandt andet fra køretøjer, skibe, fritidsfartøjer, brændeovne og -kedler, fra erhvervsvirksomheder og fra energiproduktion. I Danmark får vi også skadelige stoffer blæst ind over grænserne, så Miljøstyrelsen arbejder også internationalt for at bekæmpe luftforureningen. 

Hvilke stoffer forurener?

Luftforureningen i Danmark er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der kommer fra mange forskellige kilder. Det meste skaber vi selv. Forureningen kommer fra afbrænding af kul, olie, gas og træ. Desuden kommer der en del forurening fra produktionsprocesser, for eksempel plastik, og fra naturlige kilder som vulkanudbrud og marker.

Sundhedskonsekvenser af luftforurening

Luftforureningen påvirker helbredet for mennesker og gør skade på naturen. Hvor farlig forureningen er, afhænger både af hvilke stoffer, der er i luften, og hvor store mængder der er. Det er især folk, der i forvejen har problemer med vejrtrækning eller blodkredsløbet, der kan blive påvirket. Dyr og planter mærker også følgerne af forureningen.

Luftforureningens effekter på natur og miljø
Skove, søer og enge er nogle af de steder, der bliver påvirket af luftforurening. Men ikke alle steder påvirkes lige meget. Typer af planter, vejret og jordbunden blandt andet er med til at afgøre hvor stor betydning forureningen får.