Hvad er luftforurening?

Luftforurening kan have store konsekvenser for menneskers helbred og for miljøet. De luftforurenende stoffer kan både være partikler og gasser og udledes fra bl.a. brændeovne, biler, kræftværker og skibe. Luftforurening med partikler har de største konsekvenser på vores helbred.

På siderne herunder, kan du læse mere om, hvad luftforurening er for noget og hvilke konsekvenser det har for vores sundhed og miljø.

Her ses en skorsten med røg

Hvad består luftforurening af?

Luftforurening består af gasser og luftbårne partikler, der udledes fra eksempelvis vejtrafikken, kraftværker, skibe, brændeovne og industrien. Nogle af de mest skadelige luftforurenende stoffer er fine partikler med en diameter under 2,5 mikrometer (PM2,5), kvælstofoxider (NOx), flygtige organiske forbindelser (VOC), svovldioxid (SO2) og ammoniak (NH3).

Hvordan forbedres luftkvaliteten?

Luftforureningen er et grænseoverskridende problem, der kræver fælles, internationale løsninger. For at kunne reducere forureningen er det vigtigt at vide, hvor udledningerne kommer fra (dvs. kilden), og hvor store mængder der udledes. Danmark og de øvrige EU lande har forpligtet sig til at reducere udledningerne af en række luftforurenende stoffer gennem det såkaldte NEC-direktiv.

Sundhedskonsekvenser af luftforurening

Luftforureningen påvirker helbredet for mennesker. Hvor farlig forureningen er, afhænger både af hvilke stoffer, der er i luften, og hvor store mængder der er. Det er især folk, der i forvejen har problemer med vejrtrækning eller blodkredsløbet, der kan blive påvirket.

Luftforureningens effekter på natur og miljø

Luftforureningen gør også skade på naturen, hvor skove, søer og enge er nogle af de steder, der bliver påvirket. Det er ikke alle steder, der påvirkes lige meget og plantetype, vejret og jordbunden er blandt andet med til at afgøre, hvor stor betydning forureningen får. I forbindelse med luftforurening er de største udfordringer for den danske natur og miljø relateret til nedfald af atmosfærisk kvælstof, herunder ammoniak (NH3), ammonium (NH4) og nitrat.