International regulering af luftforurening

Der er tre overordnede politiske rammer for det internationale samarbejde om begrænsning af luftforurening: Luftkvalitetsdirektivet, NEC-direktivet og LRTAP-konventionen. De underbygges af national og international lovgivning, der beskæftiger sig med den kildespecifikke begrænsning af luftforurening.