Hvad er luftforurening

Luftforurening kan have store konsekvenser for menneskers helbred og for miljøet. De luftforurenende stoffer kan både være partikler og gasser og udledes fra bl.a. brændeovne, biler, kræftværker og skibe. Luftforurening med partikler har de største konsekvenser på vores helbred. Herunder, kan du læse mere om, hvad luftforurening er for noget og hvilke konsekvenser det har for vores sundhed og miljø.