Overvågning af luftforurening

I Danmark overvåger Miljøstyrelsen i samarbejde med DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) luftens indhold af forurening. I København, Aarhus, Odense og Aalborg og på en række målestationer uden for byerne er der opstillet udstyr, der måler luftens indhold af en række stoffer. På denne måde har vi hele tiden et øje på luftkvaliteten.