Miljøzoner

I miljøzonerne skal dieseldrevne lastbiler, busser, varebiler og personbiler overholde særlige krav til partikeludslip. Renere luft til borgerne i byerne. Det er målet med miljøzonerne. De mest forurenende lastbiler, busser, varebiler og personbiler skal derfor have et partikelfilter på, så de sender færre partikler ud i luften. Folketinget har vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser, varebiler og personbiler i større byer. Læs mere om reglerne på miljoezoner.dk