Luftforurening fra skibe

Skibenes skorstene er en af kilderne til forurenet luft i Danmark. Udstødningsgasserne fra de store motorer indeholder svovl, kvælstof, partikler, flygtige organiske forbindelser og stoffer der nedbryder ozon. Samtlige stoffer er skadelige for miljøet og for sundheden.