Tips til et bedre indeklima

Sofaen, computeren, legetøj og levende lys kan afgive små mængder af sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet. Derfor er det vigtigt at lave gennemtræk hver dag og at sørge for jævnlig støvsugning, da nogle kemiske stoffer ophobes i støvet.

De fleste danskere , at kemiske stoffer kan påvirke helbredet. Men det er de færreste, der er klar over, at stofferne kan stamme fra produkter såsom elektronik, møbler, tæpper, rengøringsmidler og legetøj. Du kan ikke se kemikalierne, men de afgives fra produkterne og samler sig i støvet og luften. Og herfra kan de påvirke dig og din sundhed. Det kan eksempelvis være allergiske reaktioner, luftvejsirritationer, hovedpine og svimmelhed.  

Påvirkningen afhænger af, hvor længe man opholder sig i de forskellige rum, hvilke produkter værelset er fyldt med, og hvor høje koncentrationer, den enkelte person udsættes for. Visse produkter afgiver flere problematiske stoffer end andre.

Der er også en klar tendens til, at nye produkter forurener indeluften mere end ældre, brugte materialer. Men det er også vigtigt at vide, at man selv kan gøre noget for at nedsætte risikoen.

Miljøstyrelsen har en række gode råd til, hvordan du selv kan forbedre dit indeklima:

Luk luften ind- sørg for gennemtræk mindst 2X5 minutter hver dag.

Luften indenfor kan faktisk være mere forurenet end luften udenfor. Sørg derfor for, at luften bliver skiftet hyppigt ud. Der skal gennemtræk til. Vinduer på klem giver ikke samme effekt.

Du laver muligvis gennemtræk derhjemme hver dag. Men måske kan du forbedre din måde at lufte ud på. Det er nemlig kun en tredjedel af os, som laver gennemtræk flere gange om dagen året rundt. Udluftning med gennemtræk er vigtigt for indeklimaet.

Luften indenfor kan faktisk være mere forurenet end luften udenfor. Eksempelvis kan fine støvpartikler fra printere være sundhedsskadelige, ligesom fine partikler fra trafikken er det. Sørg derfor for, at luften bliver skiftet ud hyppigt.

Der skal gennemtræk til – helst både morgen og aften. Vinduer, der står på klem i længere tid, giver ikke samme effekt. Tænd altid for emhætten, når du begynder at lave mad. Så får du stegeosen og partiklerne ud med det samme og undgår at indånde eventuelle problematiske stoffer.

Udover den daglige udluftning er det en god ide at lufte ekstra ud, når du har haft stearinlys eller røgelse tændt, har lavet mad, eller hvis der i øvrigt lugter i hjemmet. Brug kun vinduer, der vender ud mod gården, hvis du bor ud til en meget trafikeret vej.

Langvarig udluftning kan belaste varmeregningen. Det er derfor, du skal lufte kort og effektivt ud. Samtidig skal du huske at skrue ned for radiatorerne, hvis udluftningen varer mere end 5-10 minutter.

Gør hyppigt rent - fjern støv en gang om ugen, og indret dit hjem rengøringsvenligt.

En del kemikalier binder sig til støv. Derfor skal støvet fjernes hyppigt. Du kan hjælpe dig selv ved eksempelvis at opbevare ting i kasser med låg, som let kan støves af.

Støv i hjørnerne kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. En del kemikalier binder sig nemlig til støvet.  Det kan især være et problem for små børn, der er tæt på støvet, når de kravler på gulvet. Når børnene sutter på deres fingre, kan de optage sundhedsskadelige stoffer.

Derfor er det vigtigt, at du gør hyppigt rent – mindst én gang om ugen i alle rum. Og at du indretter dit hjem rengøringsvenligt. Eksempelvis ved at opbevare ting, der er svære at rengøre, eksempelvis legetøj, plaider og tæpper, i kasser med låg, som let kan støves af.

Det er ligeledes en god ide at samle ledninger i ledningskasser. Og så er det vigtigt at støvsuge computere, tv og andre elektroniske apparater en gang i mellem.

Gør hovedrent en gang om året – indeklimaet har godt af, at du kommer helt i bund med støvet.

Sov ikke med tændt elektronik - tænk over, hvor du placerer elektronisk udstyr, og sluk det efter brug.

Når elektronikken bliver varm, frigives der en række kemikalier til indeluften. Specielt i små rum, hvor du sover eller opholder dig meget, kan det give problemer med indeklimaet.

I mange af hjemmets små rum, hvor du og din familie opholder jer meget, er der formentlig masser af elektronik. I soveværelset er der ofte et fjernsyn, og i børneværelset er der måske både fjernsyn, telefon, oplader og computer.

Det har stor betydning for indeklimaet i dit hjem, om du placerer og bruger elektronikken hensigtsmæssigt. Elektronik i brug afgiver kemiske stoffer. Og støv kan samle sig i apparaterne, hvor kemikalierne kan binde sig til det.

Det bedste ville være, hvis du helt kunne fjerne elektronikken fra værelserne. Men hvis du ikke selv vil undvære tv’et før sengetid, og hvis teenageren gør oprør ved udsigten til et elektronikløst værelse, er det vigtigste, at elektronikken bliver brugt hensigtsmæssigt.

Det betyder, at apparaterne – ikke mindst opladerne – skal slukkes på kontakten, når de ikke bruges, og at du skal være særlig opmærksom på at få støvet af og luftet ordentligt og hyppigt ud. Endelig skal apparaterne støvsuges en gang i mellem.

Brug produkterne korrekt - følg altid brugs- og doseringsvejledninger, og undgå at spraye indenfor.

Nogle af de højeste og mest sundhedsskadelige koncentrationer af kemikalier i indeklimaet forekommer, når vi bruger produkter forkert. Det er derfor en god idé at imprægnere dine nye sko eller sofa udenfor.

Det er generelt vigtigt, at du følger brugs- og doseringsvejledningerne på alle produkter. Men særligt når der er tale om rengøringsmidler eller sprayprodukter, kan du let komme til at overdosere eller bruge produkterne forkert, hvis du ikke læser vejledningen før brug. Og måske kan du på brugsanvisningen se, om produkterne indeholder ekstra kemikalier, eksempelvis parfume, som du gerne vil undgå.  Duften af parfume er ikke ensbetydende med, at der er rent.

Når du har travlt og imprægnerer de nye støvler på vej ud af døren, er det ikke godt for din sundhed. Du overser emballagens råd om, at imprægneringen helst bør ske udenfor. Forkert brug af eksempelvis sprayprodukter betyder nemlig, at du nemt kommer til at indånde en række sundhedsskadelige stoffer.

Børnene kan få mange timer til at gå med at lave flotte figurer af modellervoks, som bagefter skal en tur ind i ovnen. Her er det vigtigt, at du følger brugsanvisningen, idet modellervoksen afgiver en række stoffer, når den hærder.  Undlad at hærde modellervoksen ved temperaturer over de 130 grader, som står på pakken. Det er også en dårlig idé at bruge varmluftovnen. Det hvirvler kemikalierne rundt i lokalet. Husk også at rengøre ovnen efter brug.

Brug næsen, når du køber nyt - tag ikke produkter, der lugter af kemi, ind i hjemmet

Næsen kan være en god vejleder, især når du køber elektronik, tøj og legetøj. Lugter et produkt, er det formentlig fordi, der afgives kemikalier til indeklimaet. Det er ikke nødvendigvis et problem, og det er ikke alle stoffer, du kan lugte. Sørg derfor altid for at lufte ud, når du pakker dine nyindkøb ud derhjemme.

Lugter et produkt, er det formentlig fordi, det indeholder stoffer, som kan blive afgivet i dit hjem. Det kan være kemikalier, der er tilsat, fordi de er nødvendige for, at produktet kan fungere. Men det kan også være vellugtende stoffer såsom parfume, som kun er tilsat for at få produktet til at dufte godt.

Nye produkter afgiver oftest større mængder kemikalier end ældre.  Brug derfor næsen, når du køber nyt.  Næsen er kun en rettesnor, som kan fortælle, at du skal være særligt på vagt. Selvom det lugter, er det ikke nødvendigvis det samme som, at det er skadeligt for sundheden.

Særligt ved indkøb af elektronik, tøj og legetøj kan næsen være en god vejleder. Har du ikke mulighed for at lugte til produkterne, inden du køber dem, skal du sørge for at lufte godt ud, når du pakker dem ud derhjemme. Så undgår du at indånde de kemikalier, som måske har ophobet sig i den tætte emballage. Det bedste er at lade det nyindkøbte produkt stå ude på altanen eller i skuret, indtil den værste kemikalielugt er aftaget.

Hvis du får renset dit tøj, så ved du, at det ofte lugter af kemikalier lige bagefter. Hvis du har mulighed for det, så hæng tøjet ud i den friske luft, indtil det ikke længere lugter.

Selvom et nyt produkt ikke lugter, er det stadig en god ide at lufte ud, når du pakker det ud. Det kan nemlig godt afgive kemikalier, som du ikke umiddelbart kan registrere med næsen.