Tips til et bedre indeklima

Elektroniske og elektriske apparater som f.eks. fjernsyn, radioer, cd-afspillere, computere, spillekonsoller, transformatorer til halogenspots m.m. afgiver alle – når de er tændt - kemikalier i større eller mindre grad. Der er tale om stoffer, som formaldehyd, toluen, benzen, fenol og flammehæmmere.

Der er tale om meget små koncentrationer, som i sig selv er ufarlige, men lagt sammen med andre kilder til forurening af indeklimaet, kan de føre til at du får gener som hovedpine, hoste eller irritation i øjne eller luftveje.

Stofferne afgives i størst mængde fra nye apparater, men vil også afgives i mindre koncentrationer efter lang tids brug.
Miljøstyrelsen anbefaler generelt, at man køber eletronik med miljømærkerne Svanen eller Blomsten. De har et lavt energiforbrug, og brugen af visse miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produktionen er begrænset.

Miljømærkerne er ikke et indeklimamærke, men det er altid en god idé at gå efter miljømærkede produkter af hensyn til den samlede belastning af kemikalier.

Tips om elektronik og indeklima

  • Køb elektronik, der er mærket med miljømærkerne Svanen eller Blomsten, når det kan lade sig gøre

  • Udluftning! Luftudskiftning er meget vigtig. Især mindre rum som f.eks. børneværelser og arbejdsværelser skal luftes ud regelmæssigt og hyppigt

  • Sørg for en god rengøring af apparaterne  Støvsug apparaterne. En del kemikalier binder sig til støv inde i selve apparatet

  • Sluk for strømmen når apparaterne ikke er i brug