Jagt med rovfugle

Med bekendtgørelsen om jagt og regulering ved brug af rovfugle, som trådte i kraft den 1. september 2018, er der åbnet mulighed for at drive jagt og regulere skadevoldende vildt ved brug af rovfugle – også kaldet falkejagt.

Hvornår må jeg drive jagt eller regulere med rovfugle?

Du skal have Miljøstyrelsens påtegning om ret til jagt med rovfugle på dit jagttegn, før du må drive jagt og regulere ved brug af rovfugle. Samtidig skal du også have et lovligt hold af rovfugle i medfør af de til enhver tid gældende regler om hold af fugle i fangenskab.

Alle regler om jagt eller regulering skal overholdes.

Hvis du ønsker at anvende rovfugl til regulering, skal der ansøges via virk.dk. Gå til login med NEM-ID.

Hvad må jeg jage med rovfugle?

Egnede rovfugle af falke- og høgefamilien (Accipitridae og Falconidae) må anvendes til jagt eller til regulering på følgende arter: bramgås, krage, råge, husskade, måger, svømmeænder, troldand, taffeland, hønsefugle, vadefugle, duer, blishøne, hare og vildkanin.

De til enhver tid gældende regler om jagt skal altid overholdes, herunder jagttider mv.

En egnet rovfugl er en rovfugl hvis størrelse og adfærd passer til byttedyret, så byttedyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.

Påtegning

Du kan opnå påtegningen på dit jagttegn uden at tage falkonerprøven, hvis du har haft et lovligt hold af rovfugle i en sammenhængende periode på mindst to år forud for bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. september 2018, dvs. du skal have haft et lovligt hold af rovfugle i hele perioden fra 1. september 2016 – 1. september 2018. Anmodning om påtegning skal i dette tilfælde ske til Miljøstyrelsen senest 1. januar 2020.

Ønsker du påtegning, og mener du at opfylde betingelserne, skal du sende en mail til Miljøstyrelsens jagttegnsekspedition med anmodning om påtegning. Oplys dit fulde navn, fødselsdato og jæger-id. Hvis du opfylder betingelserne, vil Miljøstyrelsen udstede et nyt jagttegn til dig med påtegningen. Miljøstyrelsen vil meddele i en mail, om du kan opnå påtegningen. Du vil herefter normalt modtage jagttegnet med posten inden for 14 dage. I mellemtiden kan du logge ind på Mit jagttegn og gå under fanen Selvbetjening, hvor du kan downloade og printe et midlertidigt jagttegn.

Hvis du ikke har haft et lovligt hold af rovfugle i to år forud for bekendtgørelsens ikrafttræden, kan du opnå påtegningen ved at bestå en skriftlig falkonerprøve. Se oplysning om falkonerprøven

Falkonerprøven

Tidspunkter for prøverne vil blive annonceret  her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Indberetning

Udover den sædvanlige indberetning af vildtudbytte og af reguleret vildt skal falkonerer særskilt indberette en række yderligere oplysninger om jagt eller regulering foretaget ved brug af rovfugle, herunder bl.a. oplysning om de anvendte rovfugle, hvilke arter der er nedlagt, hvor meget mv. Send din indberetning til Miljøstyrelsens hovedpostkasse Hent indberetningsskemaet.

Du skal udfylde et skema pr. jagt. Hvis du ikke har været på jagt i sæsonen, skal du afkrydse feltet øverst i højre hjørne. Ved Undslupne/tilskadekommet bytte” forstås bytte, der blevet ramt/slået af rovfuglen, men herefter undslipper/forsvinder ("struck-but-lost").

Indsend gerne indberetningerne løbende efter hver jagt og senest den 31. marts. Hvis vi ikke den 31. marts har modtaget din indberetning bortfalder påtegning om ret til jagt med rovfugl indtil indberetning modtages i Miljøstyrelsen. 

Du kan  se den fulde bekendtgørelse (Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1072 af 27. august 2018 om jagt og regulering ved brug af rovfugle).