Vesterborg Sø

Vesterborg Sø ligger på den vestlige del af Lolland nord for Halsted Kloster. Vesterborg Sø er en næringsrig lavvandet sø. Den er påvirket af, at der tidligere er udledt spildevand fra små bysamfund i søens opland, og at den ligger i et intensivt dyrket landbrugsopland. Miljøstyrelsen har overvåget søens fysiske-kemiske forhold og planter og dyr intensivt gennem mange år. Især siden 1989, hvor Vesterborg Sø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.