Kvie Sø

Kvie Sø ligger på Grindsted Hedeslette nord for Ansager i Varde Kommune. Kvie Sø er en såkaldt lobeliesø. Betegnelsen lobeliesø henviser til vandplanten tvepibet lobelie, der har lagt navn til denne sjældne søtype i Danmark. Udover tvepibet lobelie vokser den meget sjældne vandplante gulgrøn brasenføde også i søen. Kvie Sø er fredet på grund af dens undervandsplanter. I 1989 blev Kvie Sø udvalgt som en af de søer, der indgik i Vandmiljøplanens intensivt overvågede søer. Lige siden er søen blevet hyppigt undersøgt. Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt siden 1989, hvor Kvie Sø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.