Ulvedybet

Ulvedybet ligger i Jammerbugt Kommune cirka 16 kilometer vest for Nørresundby kun adskilt fra Limfjorden af en dæmning. Søen er den sidste rest af en stor, lavvandet fjordarm, som blev afskåret fra Limfjorden i 1919. For at sikre afvanding af oplandet blev der i 1970’erne etableret en ringdæmning omkring søen og oprettet en pumpestation, som stadig er i drift. Søen har i perioder forbindelse til Limfjorden via en sluse i dæmningen. Ulvedybet er saltholdig og kaldes derfor også for en brakvandssø. Den er næringsrig og ligger i et stort intensivt dyrket landbrugsopland. Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt siden 2009, hvor Ulvedybet blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer. Miljøstyrelsen har dog undersøgt søen med jævne mellemrum siden 1981.