Bryrup Langsø

Bryrup Langsø ligger i det Midtjyske Søhøjland umiddelbart sydøst for Bryrup i Salten Å’s og dermed i Gudenåens vandsystem. Det er en langstrakt sø, som ligger bynært i en tunneldal, der blev dannet under sidste istid. Bryrup Langsø er en næringsrig sø. Den er påvirket af, at der tidligere er ledt spildevand til søen fra bysamfundene i søens opland. Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt gennem mange år. Især siden 1989, hvor Bryrup Langsø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.