Keldsnor

Keldsnor ligger på sydspidsen af Langeland. Søen er adskilt fra den vestlige Østersø ved en smal strandvold. Saltvand fra Østersøen kan sive ind i noret gennem den sydlige strandvold. Når det blæser kraftigt fra syd og sydvest, kan der også trænge saltvand ind ved bølgeslag over strandvolden. Søen er saltholdig og kaldes en brakvandssø, og den er næringsrig. Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt siden 2010, hvor Keldsnor blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.