Engelsholm Sø

Engelsholm Sø ligger mellem Vejle og Billund i Vejle Kommune. Søen ligger i en mindre tunneldal, som blev dannet under sidste istid. Engelsholm Sø vender i sydvest-nordøstlig retning i naturskønne omgivelser med Engelsholm Slot på søens sydøstlige bred. Engelsholm Sø er en næringsrig lavvandet sø, som er blevet restaureret. Flere tons uønskede fisk er blevet opfisket. Der er dog stadig for mange næringsstoffer i søen. Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt gennem mange år. Især siden 1989, hvor Engelsholm Sø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens intensive overvågningssøer.