Skovbrug

Miljøstyrelsen administrerer skovloven, tømmerloven, EU's FLEGT-program og udmønter tilskud til privat skov.

Nyheder om EUTR, EUDR og FLEGT