Skovbrug

Miljøstyrelsen administrerer skovloven, tømmerloven, EU's FLEGT-program og udmønter tilskud til privat skov.