Lovgivning om skovbrug

Læs om hvilke love og regler, der gælder for driften af de danske skove.

Skovloven

Skovloven har til formål at bevare de danske skove, at fremme bæredygtig drift af skovene og at medvirke til at forøge skovarealet.

Læs om skovloven.

Vejledning om skovloven

Vejledningen udstikker retningslinier for Miljøstyrelsens administration af skovloven, og den retter sig derfor primært til styrelsens lokale enheder, som varetager denne administration.

Læs vejledningen om skovloven.

Ansøgning efter skovloven

Her finder du det ansøgningsskema, du kan bruge ved ansøgning efter skovloven.

Gå til ansøgningsskemaet.

Fredskovspligten

Ejerne af de fleste private skove og alle offentlige skove er forpligtet til at anvende fredskovspligtige arealer til skovbrugsformål og til at dyrke dem efter skovlovens krav om bæredygtig skovdrift.

Læs om fredskovspligten.

Skovrådet

Skovrådet rådgiver blandt andre ministeren om skovbrugsfaglige spørgsmål og andre spørgsmål vedrørende skovene.

Læs om skovrådet.

Nationalt skovprogram

Det nationale skovprogram beskriver, hvordan de danske skove skal udvikle sig i fremtiden. Programmet gælder for alle skove i Danmark, både de offentlige og de privatejede.

Læs om det nationale skovprogram.

Bekæmpelse af ulovlig tømmerhugst (EUTR)

Ulovlig skovhugst er et globalt problem med omfattende negative økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige virkninger.

Læs hvad EU og Danmark gør for at bekæmpe det.