Vejledning om Skovloven

Vejledningen udstikker retningslinjer for skovlovsmyndighedens administration af skovloven.

Vejledningen udstikker retningslinjer for skovlovsmyndighedens administration af skovloven.

Vejledningen retter sig primært til skovlovsmyndigheden (Miljøstyrelsens lokale enheder), som varetager administration af skovlovens regler.

Vejledning bygger på Vejledningen om Skovloven fra 2004. Desuden er der i vejledningen indarbejdet de anvisninger om skovlovens administration, som fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. 

Det, der står med kursiv, vil altid være citat af bemærkninger til lovforslaget. De fleste citater vil være fra bemærkningerne til lovforslaget til 2004 loven. Enkelte steder er der tale om citater fra bemærkningerne til lovforslagene vedrørende 89-loven og 96-loven. Det er angivet i teksten, hvis bemærkningerne vedrører 89- loven eller 96-loven.

Vejledningen er delt ind i en række selvstændige afsnit, som følger lovens paragraffer. Vejledningen til de enkelte paragraffer vil blive revideret løbende og enkeltvis. Øverst på hver vejledning er angivet datoen for seneste revision.

Vejledningen

Bilag

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogen af de mest stillede spørgsmål om fredskovspligtige arealer og skovloven

Strategi for skovbrugserhvervet