EU-forordningen mod global skovrydning og skovforringelse (EUDR)

Global skovrydning

Den globale skovrydning har store konsekvenser for klima, natur, miljø og biodiversitet. Skovrydning fratager dyr og planter deres levesteder og er samtidig en af de største kilder til CO2-udledning. Skovrydning har også betydelige sociale konsekvenser, især for oprindelige folk og lokalbefolkninger, der lever af skovens ressourcer. I perioden fra 1990 og 2020 er der på verdensplan forsvundet skove på et areal, der er større end hele EU. Det svarer til omkring 10 % af verdens tilbageværende skove.

Ny EU-lov bekæmper skovrydning

Fra 1990 til 2020 blev et område større end EU tabt til skovrydning, 10 procent af dette tab vurderes at være forbundet med EU's forbrug. For at ændre denne bevægelse og bekæmpe klimaforandringer og tab af biodiversitet har man i EU netop vedtaget en forordning mod global skovrydning og skovforringelse, EU Deforestation-Free Regulation (EUDR). Forordningen blev offentliggjort i EU-tidende d. 9. juni 2023. Det betyder, at forordningen formelt træder i kraft den 30. juni 2023, 20 dage efter offentliggørelse. Store- og mellemstore virksomheder skal derfor leve op til kravene i forordningen d. 30. december 2024, 18 måneder efter ikrafttrædelse, mens mikro- og små virksomheder skal leve op til kravene fra d. 30. juni 2025, 24 måneder efter ikrafttrædelse.

EUDR

EUDR kommer blandt andet til at stille krav til, at produktion af soja, palmeolie, kaffe, kakao, naturgummi, kvæg og træ skal foregå uden at rydde eller forringe skov.

Forordningen forpligter virksomheder til at sikre, at en række produkter, der handles med i EU, ikke har ledt til skovrydning og skovforringelse verden over efter 31. december 2020. Dertil skal virksomheder sikre, at produktionen er foregået i overensstemmelse med oprindelseslandets lovgivning, herunder at blandt andet  miljølovgivning, menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder respekteres. Oprindelige folk spiller en væsentlig rolle i forbindelse med bekæmpelsen af global skovrydning.

For at sikre at forpligtigelserne overholdes, skal virksomheder udstede en såkaldt "due diligence"-erklæring og sikre sporbarhed i hele værdikæden, før varer kan markedsføres i EU eller eksporteres fra EU.

EUDR vil således garantere europæiske forbrugere, at de produkter, som de køber, ikke bidrager til at verdens skove ryddes eller forringes, og vil dermed være med til at reducere EU's bidrag til klimaforandringer og biodiversitetstab på globalt plan.

Omfanget af EUDR skal løbende evalueres, og i 2024 skal Kommissionen tage stilling til, hvorvidt man skal udvide omfanget til ikke alene at omfatte skov, men også andre træbevoksede områder. Desuden skal Kommissionen senest to år efter lovgivningens ikrafttrædelse vurdere, om man skal udvide anvendelsesområdet til andre økosystemer, hvilket Danmark støtter op om.

Miljøstyrelsen er kompetent myndighed og har ansvaret for håndhævelse og vejledning af virksomheder omkring EUDR.

Læs hele forordningen på dansk her og på engelsk her.

Ved behov for uddybende forklaringer af indholdet i forordningen, kan du få hjælp i Kommissionens opdaterede FAQ, som findes her.

FAQ vedr. EUDR

Miljøstyrelsen har udarbejdet en FAQ vedr. den nye EU-forordningen mod global skovrydning og skovforringelse (EUDR).

Denne FAQ skal ses som en hjælp til virksomheder og organisationer, som bliver påvirket af EUDR.

Miljøstyrelsen tager forbehold for fejlfortolkninger og ændringer.