Privat skovdrift

Langt de fleste af Danmarks skove er privatejede. Det betyder, at de er ejet af enten private personer eller fonde, foreninger eller selskaber. Miljøstyrelsen står for administration af skovloven. Den fører tilsyn med, at loven overholdes - og træffer afgørelser om dispensation efter skovloven til f.eks. byggeri, etablering af anlæg og udstykning mv. i fredskov.