Personlige effekter og bohave

Der gælder særlige regler for personlige effekter omfattet af CITES, hvis de indgår som en del af en bohaveflytning, eller de medbringes på rejser.

Flytning

Flytning fra Danmark

Hvis du står og skal til at flytte til et andet land udenfor EU, og der i dit bohave er genstande omfattet af CITES, eksempelvis en narhvalstand, en figur i elfenben eller en taske af slangeskind, kan det være nødvendigt med en CITES-tilladelse til eksport og efterfølgende import.

Flytter du mellem to EU-lande skal der ikke udstedes CITES-tilladelser i forbindelse med transporten.

Flytter du fra Danmark til et land uden for EU, kræves der CITES-tilladelse for effekter omfattet af bilag A og bilag B.

For  effekter på bilag A, hvilket eksempelvis er smykker i elfenben og tupilakker i kaskelottand, skal der ansøges om en CITES-(re)eksporttilladelse i Danmark. Importlandet kræver måske også, at du opnår CITES importtilladelse hos dem, så undersøg inden du flytter, om det land, du flytter til, kræver yderligere tilladelser i forbindelse med import. Flytningen må ikke finde sted før tilladelserne er udstedt.

For effekter der er på bilag B, eksempelvis et isbjørneskind og beklædningsdele påført nogle arter af slangeskind, skal der ansøges om en CITES-(re)eksporttilladelse i Danmark. Herefter skal der tages kontakt til importlandet for at høre, om der kræves en importtilladelse.

Flytning til Danmark

Flytter du til Danmark fra et land uden for EU, kræves der CITES-tilladelse for effekter omfattet af bilag A. Der skal ansøges om CITES (re)eksporttilladelse i eksportlandet og derefter om CITES importtilladelse i Danmark forud for indførsel.

For enheder omfattet af bilag B kræves ikke CITES-tilladelse, når det indføres til Danmark som bohave. Bemærk dog, at du skal ha boet minimum 185 dage uden for EU for, at du kan benytte denne mulighed. Du skal kunne forelægge dokumentation for længden af udlandsopholdet f.eks. i form af en bopælsattest.

Tag kontakt til eksportlandet for at høre, om der kræves CITES-tilladelse i forbindelse med udførsel.

Bemærk at for enheder hjemført som bohave og personlige genstande er videresalg, udstilling, transport med henblik på salg eller anden kommerciel transaktion ikke tilladt.

Husk at Grønland, Færøerne og Norge ikke er med i EU.

Rejser med personlige effekter

Når du rejser inden for EU med en genstand, der er på bilag A eller B, eksempelvis din elfenbensperlekæde eller dine slangeskindssko, behøver du ikke noget specielt dokument, hvis den medbringes som personlig effekt.

Skal du derimod rejse ud af EU, så skal du have en CITES (re)eksporttilladelse, første gang du rejser ud. Ved efterfølgende indførsler til og udførsler fra EU kan denne CITES eksporttilladelse bruges. Vær dog opmærksom på, at der eventuelt kan gælde særlige regler i andre lande uden for EU, hvorfor det kan være en god at undersøge disse, før du tager dine genstande med dig.

Kontaktoplysninger på CITES myndigheder i andre lande.

Ansøgning om import eller eksport