Handel med truede arter (CITES)

For at beskytte truede arter over hele verden er der internationale regler (CITES) for, hvad man må købe og sælge samt importere og eksportere. Du risikerer at få dine ting konfiskeret og få en bøde, hvis du overtræder disse regler.

Som udgangspunkt må du hverken købe eller sælge dyr eller planter, der er truede – heller ikke varer, der er produceret af truede arter. Men hvis disse varer er indført med en CITES-tilladelse eller er fulgt af et CITES-certifikat (inden for EU), er handlen lovlig.

Handel med en truet art eller et produkt af en truet art kan være lovlig, hvis myndigheder vurderer, at handelen ikke er til fare for arten. Det kan være et truet dyr, der er opdrættet i fangenskab. Eller en figur af elfenben, der er fra tiden før reglerne blev indført. I de tilfælde vil man typisk kunne opnå tilladelse til at sælge det.

Der er enkelte dyr og varer fra truede arter, som du i meget begrænsede mængder må tage med hjem fra lande uden for EU – uden CITES tilladelse.

Eksempelvis må du tage følgende med hjem fra rejsen til dit eget brug: 3 skaller fra kæmpemuslinger, fire krokodille-produkter (fx bælter, tasker, sko (et par sko svarer her til 1 produkt), 125 gram kaviar.

Følgende er eksempler på (dvs. IKKE begrænset til) varer, der kræver tilladelse eller CITES-certifikat: Elfenben, næsehorn, tænder fra kaskelothvaler, landskildpadder, kakaduer, slanger, koraller, en række ædle træsorter som riopalisander.

Reglerne gælder også handel på internettet.

Blinkhindehajer: Ændringer af CITES-listerne – gælder i EU fra 25. november 2023

Der er kommet nye hajarter på CITES listerne, blinkhindehajerne (carcharhinidae spp.) er nu omfattet af CITES lovgivningen. Ændringerne kan bl.a. have betydning for dig eller din virksomhed, hvis I importerer hele hajer, hajdele eller produkter deraf.

Er du kommerciel fisker og fisker hajer i internationale farvande, så vær opmærksom på at de nye regler også gælder for dig, når du lander blinkhindehajer i danske såvel som udenlandske havne.

Læs mere om reglerne for import og eksport her

Ændringer af CITES-listerne - gælder i EU fra 20. maj 2023

Nye arter er kommet på CITES-listerne, andre arter har skiftet listestatus. Orienter dig derfor i de nye CITES-regler, hvis du skal handle med dyr og planter omfattet af CITES. Ændringerne kan bl.a. have betydning for dig, hvis du importerer jagttrofæer, holder hobbydyr som f.eks. agamer, gekkoer, frøer, salamandre og skildpadder eller handler med hajprodukter eller tømmer.

Ændringerne træder i kraft uden for EU den 23. februar 2023 og træder i kraft i EU 20. maj 2023.

Læs mere om ændringerne på CITES-listerne

Liste over alle ændringerne på CITES-listerne

Fortsat forbud mod indførsel og udførsel af europæisk ål til og fra EU i 2023

Forbuddet mod indførsel og udførsel af europæisk ål (Anguilla anguilla) til og fra EU, som første gang blev indført i 2010, vil fortsat være gældende i 2023. Forbuddet gælder alle livsstadier af levende ål samt alle dele og produkter heraf.

Forbud mod handel med elfenben i EU fra 19. januar 2022

Fra 19. januar 2022 er EU lovgivningen for handel med elfenben (forarbejdet og uforarbejdet) fra elefant ændret så al handel med uforarbejdet elfenben og elfenben forarbejdet efter 3. marts 1947 ikke længere må finde sted.

Elfenben forarbejdet før 3. marts 1947 og musikinstrumenter, indeholdende elfenben, som er fremstillet før 1975 og som er i aktiv anvendelse, tillades handlet, hvis der foreligger et CITES certifikat.

Alle tidligere udstedte certifikater, hvor elfenben tillades handlet, ophører med at være gyldige 19. januar 2023.

Import og reeksport af elfenben til og fra EU tillades kun, hvis transaktionen betragtes som værende ikke-kommerciel. Kun kommercielle transaktioner omfattende musikinstrumenter udført før 1975 og antikviteter fra før 1947 af stor kulturel, kunstnerisk eller historisk betydning, der sælges til museer vil kunne opnå tilladelse til import eller re-eksport. Personlige jagttrofæer og bohave betragtes som ikke-kommercielt i ejerens besiddelse, men må ikke sælges eller på andne måde anvendes kommercielt

EU Kommissionen har udarbejdet Factsheet - ivory trade om de nye bestemmelser og dette dokument om EUs ordning om handel med elfenben: Vejledende dokument om handel med elfenben.

CITES og Brexit

Fra 1. januar 2021 betragtes Storbritannien som tredjeland i forhold til EUs CITES regler. Se her hvad Brexit betyder i forhold til CITES og handel med Storbritannien.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (telefontid kl. 9-12 mandag, onsdag og fredag) eller skriv til CITES-sektionen på cites@mst.dk