Brexit og CITES

Storbritannien er trådt ud af EU og bliver derfor betragtet som tredjeland i forhold til CITES reglerne. Det betyder, at transport mellem Storbritannien og EU af dyr og planter omfattet af CITES vil kræve CITES tilladelser.

Krav om CITES tilladelser ved transport mellem EU og Storbritannien

Pr. 1 januar 2021 gælder nye regler for handel med Storbritannien. Ændringen betyder, at der vil være krav om CITES tilladelser i forbindelse med import fra og eksport til Storbritannien af dyr og planter omfattet af EU CITES forordningens bilag A–D.

Hvis du skal indføre CITES omfattede enheder fra Storbritannien efter årsskiftet 2020/2021, skal du forud for indførsel søge om CITES (re)eksporttilladelse hos CITES myndigheden i Storbritannien, og om CITES importtilladelse hos Miljøstyrelsen i Danmark. Miljøstyrelsen er CITES myndighed for enheder af dyr (levende og døde, samt dele og produkter heraf) og ikke-levende plantedele. Landbrugsstyrelsen er CITES myndighed for levende planter og levende plantedele.

Skal du (re)eksportere CITES omfattede enheder til Storbritannien efter årsskiftet, skal du forud herfor søge om CITES (re)eksporttilladelse hos Miljøstyrelsen, og om CITES importtilladelse hos CITES myndigheden i Storbritannien.

Ind- og udførsel må først finde sted, når du har opnået de fornødne CITES tilladelser. CITES tilladelserne skal forelægges for tolderne ved ind- og udførsel.

Vær opmærksom på, at der kan være udpeget særlige ind- og udførselssteder for enheder omfattet af CITES.

CITES certifikater udstedt i Storbritannien ophører med at være gyldige i EU

EU CITES certifikater (et certifikat som gælder til handel med bilag A enheder inden for EU) udstedt af CITES myndigheden i Storbritannien ophørte med at være gyldige ved årsskiftet 2020/2021. Hvis du er i besiddelse af en bilag A enhed, som er fulgt af et sådan CITES certifikat, skal du således være opmærksom på, at det ikke kan bruges til yderligere handel inden for EU. I stedet skal du ansøge om et nyt certifikat inden eventuelt videresalg eller anden kommerciel anvendelse af den bilag A enhed, certifikatet vedrører. Hverken britiske eller EU CITES certifikater vil være gyldige til transport mellem Storbritannien og EU efter årsskiftet 2020/2021.

Særligt vedrørende europæisk ål (Anguilla anguilla)

Der har siden 2010 og er fortsat i dag et forbud mod at ind- og udføre europæisk ål til og fra EU. Dette forbud kommer til også at omfatte Storbritannien. Fra den 1. januar 2021 vil det derfor ikke være muligt at transportere europæisk ål mellem EU og Storbritannien. Det gælder alle livsstadier af europæisk ål samt alle dele og produkter af europæisk ål.

Yderligere information og kontaktoplysninger

Mere information om CITES reglerne og CITES ansøgningsportalen kan findes på: Miljøstyrelsens CITES hjemmeside.

For information om reglerne for import og eksport af levende planter og levende plantedele omfattet af CITES til eller fra Storbritannien, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen

De britiske myndigheders information om Brexit og CITES

Storbritanniens CITES myndigheders kontaktinformation.