Import og eksport

Import og eksport til og fra EU af arter, produkter eller dele heraf, omfattet af CITES, kræver tilladelser. Alt efter formålet, og hvilket bilag arten er på, er der behov for forskellige tilladelser.

I Danmark er de administrative opgaver i forbindelse med ind- og udførsel af arter omfattet af CITES henlagt til:

Inden for EU

Ved handel med levende dyr, produkter af dyr og planter inden for EU skal der ikke udstedes CITES-import eller -eksporttilladelser. Man skal dog kunne dokumentere, at oprindelsen er lovlig. Er der tale om arter omfattet af bilag A, skal der ved handel følge et CITES certifikat.

Til og fra lande uden for EU

Ved import og eksport af dyr og planter samt produkter eller dele heraf omfattet af CITES, til og fra lande uden for EU, er der, alt efter hvilket bilag arten er omfattet af, forskellige behov for tilladelser. 

Vær opmærksom på, at selv om en art ikke kræver CITES-tilladelser, kan andre tilladelser være krævet i forbindelse med import og eksport. Dette kunne være tilladelser i forbindelse med plantesundhed som Landbrugsstyrelsen administrerer, eller tilladelser i forbindelse med veterinære regler som Fødevarestyrelsen administrerer.

Import

Det er forbudt at importere dyr og planter eller dele heraf, der er omfattet af bilag A. Det er dog i visse tilfælde muligt at meddele dispensation, hvis enheden er opdrættet i fangenskab, erhvervet i henhold til visse kvoter eller erhvervet før artens optagelse på liste I eller bilag A.

Import til Danmark af dyr og planter, der er omfattet af bilag A og B, kræver, at der forud for importen er udstedt en CITES-importtilladelse. Ansøgning skal ske i god tid på et særligt ansøgningsskema. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges en kopi af CITES-eksporttilladelsen fra eksportlandets CITES-myndighed. Ved import af levende planter eller plantedele skal der ansøges hos Landbrugsstyrelsen.

Den originale CITES-eksporttilladelse fra eksportlandet bør følge sendingen og skal forelægges ved grænsetoldstedet sammen med den originale CITES-importtilladelse.

Kommercielt import til EU af dyr og planter, der er omfattet af bilag C og D, kræver udfyldelse og forelæggelse af en CITES-importmeddelelse ved grænsetoldstedet. Importmeddelelsen udleveres ved toldstedet. For bilag C skal importmeddelelsen være ledsaget af en CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra eksportlandet.

Ved import til EU af levende dyr kræves det blandt andet, at dyrene af dyreværnsmæssige hensyn transporteres efter internationale pakningsregler (IATAs LAR regler), og at Miljøstyrelsen, senest kl. 12 hverdagen før importen finder sted, underrettes om det nøjagtige tidspunkt for indførslen, og at indførslen sker via Københavns Lufthavn.

(Re)Eksport

Det er forbudt at eksportere dyr og planter eller dele heraf, der er omfattet af bilag A. Det er dog i visse tilfælde muligt at meddele dispensation, hvis enheden er opdrættet i fangenskab, erhvervet i henhold til visse kvoter eller erhvervet før artens optagelse på liste I eller bilag A.
Eksport eller (re)eksport fra Danmark af dyr og planter, der er omfattet af bilag A, B og C, kræver at der forud for eksporten er udstedt en CITES-(re)eksporttilladelse. Ansøgning om (re)eksport skal ske i god tid på et særligt ansøgningsskema.

Da der er forskellige nationale regler for import, kan der, alt efter hvilket bilag arten er på, og hvilket land det eksporteres til, kræves en importtilladelse i importlandet. Derfor bør du altid undersøge, om der skal ansøges om en importtilladelse, inden eksporten finder sted.

Kontaktoplysningerne på CITES-myndighederne i de enkelte lande.

Læs mere om toldproceduren ved import og (re)eksport.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (telefontid kl. 9-12 mandag, onsdag og fredag) eller skriv til CITES-sektionen på cites@mst.dk