Import af jagttrofæer

Mange arter, som er genstand for trofæjagt, er omfattet af Washingtonkonventionen/CITES, og der kræves særlige CITES-tilladelser for at bringe trofæer af disse med hjem til Danmark. Er tilladelserne ikke i orden, risikerer du at få konfiskeret dine trofæer og få en bøde.

Hvis du vil indføre et jagttrofæ omfattet af bilag B, skal du have en CITES-eksporttilladelse fra eksportlandet. For de fleste arter omfattet af bilag B kræves der ikke en CITES-importtilladelse. Du skal dog altid have en CITES importtilladelse for jagttrofæer af følgende seks arter uanset at de kun er omfattet af bilag B:

 • Afrikansk elefant (Loxodonta africana)

 • Hvidt næsehorn (Ceratotherium simum simum)

 • Flodhest (Hippopotamus amphibious)

 • Løve (Panthera leo)

 • Isbjørn (Ursus maritimus)

 • Argalifår:

  • Ovis ammon (Altai argalifår)

  • O. collium (kasakhstansk argalifår)

  • O. darwini (gobi argalifår)

  • O. jubata (shansi argalifår)

  • O. karelini (Tianshan argali)

  • O. polii (marco polo argalifår)

  • O. severtzovi (Severtzovs argalifår)

Hvis du vil indføre et jagttrofæ omfattet af bilag A, kræver det både en CITES-eksporttilladelse fra eksportlandet, samt en CITES-importtilladelse fra Miljøstyrelsen. Hvis der er tale om arter, der er omfattet af CITES liste I, skal Miljøstyrelsen desuden ansøges om et forhåndstilsagn forud for jagtrejsen, som bevis på at trofæet kan hjemtages til DK. Dette forhåndstilsagn skal fremvises ved ansøgning om eksport i eksportlandet. Ansøgningen om forhåndstilsagn om import, sker på samme ansøgningsskema som bruges til ansøgning om import og eksport.

Bemærk at: 

 • en CITES-tilladelse er gyldig i højst 6 mdr., og at konserveringen af jagttrofæer kan tage længere tid. I Afrika kan det tage op til et år eller mere. Er dine tilladelser udløbet, skal der udstedes nye tilladelser, eller de gamle skal forlænges.

 • jagttrofæer importeres som personlige genstande, og derfor er videresalg, udstilling, transport med henblik på salg eller anden kommerciel transaktion med jagttrofæet ikke tilladt.

 • CITES tilladelser ikke fritager for indhentelse af eventuelle andre tilladelser.

 • der kan gælde veterinære bestemmelser ved import af jagttrofæer, og at Fødevarestyrelsen kan oplyse mere herom.

Canada

I Canada kan der blandt andet jages sortbjørn (bilag B), brunbjørn (bilag A), ulv (bilag A) og isbjørn (bilag B). Det skal dog bemærkes, at selv om det er lovligt at nedlægge følgende i Canada, kan trofæer af disse ikke importeres til EU; brunbjørn (Ursus arctos) fra regionen British Colombia og isbjørn (Ursus maritimus) fra regionerne Baffin Bay and Kane Basin.

Afrika

Mange arter i Afrika er ikke omfattet af CITES og kan derfor hjemtages uden CITES-tilladelser. Dette gælder for eksempel:

 • Blesbuck (Damaliscus pygargus phillippsi)

 • Black wilderbeest (Connochaetes gnou)

 • Blue wilderbeest (Connochaetes taurinus)

 • Bushbuck (Tragelaphus scriptus)

 • Duiker (Sylvicapra grimmia)

 • Eland (Taurotragus oryx)

 • Gemsbuck (Oryx gazella)

 • Impala (Aepyceros melampus)

 • Kudu (Tragelaphus strepsiceros)

 • Lesser kudu (Tragelaphus imberbis)

 • Steenbok (Raphicerus campestris)

 • Springbok (Antidorcas marsupialis)

 • Warthhog (Phacochoerus aethiopicus)

 • Klipspringer (Oreotragus oreotragus)

I nogle afrikanske lande er der en del arter på bilag A, som også er jagtbare. Eksempler på disse arter er:

 • Leopard (Panthera pardus)

 • Gepard (Acinonyx jubatus)

 • Elefant (Loxodonta africana)

Der er ligeledes en del arter på bilag B, som er jagtbare. Eksempler på disse er:

 • Hartmann bjergzebra (Equus zebra hartmannae)

 • Løve (Panthera leo)

 • Caracal (Caracal caracal)

 • Flodhest (Hippotamus amphibius)

 • Bavian (Papio ursinus)

Zebra

Den almindelige zebra (Equus quagga (tidl. Equus burchellii )) (engelsk: Burchell’s zebra) med sine fem underarter er ikke omfattet af CITES. Du kan derfor indføre skind fra eksemplarer af disse uden en CITES-eksport eller -importtilladelse.

Hartmann bjergzebra (Equus zebra hartmannae) og Cape bjergzebra (Equus zebra zebra) er omfattet af bilag B og kan indføres ved fremvisning af en gyldig CITES-eksportilladelse.

Grevys zebra (Equus grevyi) er omfattet af CITES bilag A, og den er som udgangspunkt ikke tilladte at importere.

Kontaktoplysninger på CITES myndigheder i andre lande

Ansøgning om import af jagttrofæ