Kaviar

Kaviar fra stører er omfattet af CITES. Ofte staves caviar med c, når der tale om kaviar fra stører.

Alle arter af stører (Acipenseriformes spp.) er omfattet af CITES - også deres æg eller kaviar/caviar er omfattet. 

Hvis du er på rejse uden for EU og ønsker at hjembringe kaviar i din personlige bagage til personligt forbrug, er det tilladt at medtage en mængde på højst 125 gram kaviar pr. person fra størarter i individuelt mærkede beholdere.

Mærkningen er i form af en label med en bogstav og talkode. Koden er udtryk for følgende:

  • Art / Oprindelse / Land / Årstal / Produktionssted / Produktionsnummer

Et eksempel ses her: HUS/W/RU/2000/5869/2121

Hvis du køber kaviar herhjemme eller i andre EU lande, skal beholderne ligeledes være mærket som nævnt ovenfor. Hvis beholderne ikke har den pågældende mærkning, er der tale om ulovlig kaviar.

Ønsker du at sende kaviar hjem fra lande uden for EU, eller køber du noget på internettet, som du ønsker at få tilsendt, kræver det at der forud for importen, er udstedt en CITES-importtilladelse fra Miljøstyrelsen. Ansøgning skal ske til Miljøstyrelsen i god tid før importen skal finde sted. Ansøgningen skal vedlægges en kopi af en fyldestgørende CITES-eksporttilladelse fra eksportlandet. Ansøgning skal ske ved brug af Miljøstyrelsens ansøgningsportal.

Den originale CITES-eksporttilladelse bør følge sendingen og skal forelægges ved grænsetoldstedet sammen med den originale CITES-importtilladelse.

En række russiske og ukrainske hjemmesider tilbyder kaviar, og oplyser typisk, at det ikke kræver CITES tilladelser at få det tilsendt. Det er ikke korrekt. Kaviar, der importeres uden CITES tilladelser og uden den korrekte mærkning, bliver konfiskeret.

Se kontaktoplysninger på de lokale CITES-myndigheder