Grønland og Færøerne

Grønland og Færøerne er en del af det Danske Rigsfællesskab, men de er ikke med i EU. Grønland trådte ud af EU 1. februar 1985, mens Færøerne aldrig har været medlem. Når det drejer sig om effekter omfattet af CITES, gælder derfor de samme regler ved transport fra Grønland og Færøerne til Danmark, som mellem Danmark og andre lande uden for EU.

Ejer du eksempelvis tupilakker, en narhvalstand eller andet omfattet af CITES, som du eventuelt har haft med hjem fra Grønland eller Færøerne, og som du ønsker at sælge, er der forskellige regler for, hvad der er tilladt.

Har du hjemtaget effekter som personlig bohave fra Grønland efter 1. februar 1985, er det som udgangspunkt ikke tilladt at sælge dem videre. Dog kan det, afhængigt af tidspunktet for indførsel, være lovligt at sælge effekter omfattet af bilag B. Dette kræver dog en erklæring fra Miljøstyrelsen, som kan opnås ved at skrive til cites@mst.dk og oplyse oprindelse samt mål og vægt på effekten.

For genstande hjemtaget før 1. februar 1985 eller genstande, som er importeret til Danmark med henblik på kommerciel anvendelse, kan videresalg typisk tillades. 

For genstande omfattet af bilag A, typisk tupilakker fremstillet af kaskelot kræves en tilladelse til videresalg.

Skal du flytte eksempelvis fra Grønland eller Færøerne til Danmark, kan du læse mere her.

Færøerne

Grindehval

Grindehval er på bilag A, og import heraf kan normalt ikke tillades. Det er dog under særlige omstændigheder tilladt at importere mindre mængder kød fra grindehval til personligt brug. Ved indførsel kræves både eksporttilladelse fra Færøerne samt en importtilladelse fra Danmark.

Eksporttilladelser fra Færøerne skal søges hos Havstovan (Havforskningsinstituttet) på Færøerne.

Personer med fast bopæl på Færøerne kan i forbindelse med rejse til Danmark medbringe op til 10 kg grindehvalkød/-spæk i deres rejsebagage til eget forbrug uden indhentelse af CITES importtilladelse. Kødet må ikke videresælges eller gives væk som gave. Kødet må gerne spises sammen med venner og familie.

Grønland

Rensdyr og moskus er ikke omfattet af CITES, og produkter heraf kan derfor hjemtages uden CITES-tilladelser. Sæler fra Grønland er heller ikke omfattet af CITES, og produkter heraf kræver derfor ikke CITES-tilladelser. EU har dog indført særlige regler for import af sælprodukter herunder sælskind fra Grønland. Som almindelig turist er det dog tilladt at hjemtage sælprodukter til eget og familiens brug i bagagen.

Hvalros

Hvalros er opført på bilag B. Siden 26. september 2006 har det ikke været muligt at få en importtilladelse til hvalrosprodukter fra Grønland, da EU vurderer, at Grønlands fangst af hvalros ikke er bæredygtigt. Hvalros kan stadig importeres som personlig effekt eller bohave, da der ikke skal udstedes en importtilladelse af Miljøstyrelsen til dette formål. Genstandene må ikke efterfølgende sælges.

Isbjørn

Isbjørn er opført på bilag B. Grønland har pr. 1. april 2008 indført et midlertidigt stop for udførsel af isbjørneprodukter. Det betyder, at der ikke udstedes grønlandske eksporttilladelser, og derved kan Miljøstyrelsen ikke udstede importtilladelser. Det betyder yderligere, at isbjørneprodukter ikke lovligt kan indføres fra Grønland. Det er dog muligt at indføre isbjørneprodukter, hvis de indgår som en del af ens bohave i forbindelse med flytning fra Grønland til Danmark. Hertil kræves nemlig ikke CITES tilladelser. Genstandene må ikke efterfølgende sælges.

Narhval

Narhval er opført på bilag A, med mindre der er tale om narhval fanget af grønlandske fangere, med tilladelse fra de grønlandske myndigheder. Når dette er tilfældet behandles narhval som værende omfattet af bilag B (dog ikke kødprodukter til kommerciel brug).

Siden 13. december 2004 har det ikke været muligt at importere narhvalprodukter fra Grønland, da der ikke kan opnås CITES tilladelser til dette. Det er dog muligt at indføre narhvalprodukter, hvis de indgår som en del af ens bohave i forbindelse med flytning fra Grønland til Danmark. Hertil kræves nemlig ikke CITES tilladelser. Genstandene må ikke efterfølgende sælges.

Kaskelot

Kaskelot er opført på bilag A, dvs. at der ved import til Danmark både kræves en eksporttilladelse fra Grønland samt en importtilladelse fra Danmark. Det er i udgangspunktet kun muligt at opnå tilladelserne, hvis indførsel sker som en del af en bohaveflytning. Genstandene må ikke efterfølgende sælges.

Hvidhval, vågehval  og grindehval

Er alle på bilag A, medmindre der er tale om en hval fanget af grønlandske fangere, med tilladelse fra de grønlandske myndigheder, hvorved enheden behandles som værende bilag B (dog ikke kødprodukter til kommerciel brug).

For hvidhval, grindehval samt vågehval fra Østgrønland udsteder Grønland pt. ikke eksporttilladelser, da der ikke foreligger en positiv bæredygtigheds-vurdering. Der kan således kun opnås CITES tilladelse til import af kød og spæk af vågehval fra Vestgrønland.

Personer med fast bopæl i Grønland kan i forbindelse med rejse til Danmark medbringe op til 10 kg hvalkød/-spæk i deres rejsebagage til eget forbrug uden indhentelse af CITES importtilladelse. Kødet må ikke videresælges eller gives væk som gave. Kødet må gerne spises sammen med venner og familie.

Spørgsmål om CITES tilladelser i forbindelse med ind- og udførsel fra Grønland kan rettes til Grønlands Selvstyres CITES kontor i Nuuk på cites@nanoq.gl

Kontakt CITES Grønland