Indsamleruddannelsen

Velkommen til indsamleruddannelsen. Her på siderne kan du læse det, du skal vide for at kunne bestå indsamlerprøven og opnå dit indsamlerbevis.

 

Virksomheder der pr. 1. januar 2015 søger om at blive godkendt som indsamlingsvirksomhed, skal have mindst 1 person med ledelsesansvar, som har et gyldigt indsamlerbevis. Virksomheder, som har 10 eller flere personer ansat i hver p-enhed, skal have mindst 1 person i hvert p-enhed med indsamlerbevis.

 

Indsamlerbeviset er personligt og er gyldigt i 5 år. Du skal sørge for at forny dit bevis inden gyldighedsperioden udløber. Det gør du ved tage prøven igen efter knap 5 år.

 

Undervisningsmaterialet indeholder følgende emner:

  • Affaldsregistret
  • Overdragelse af ansvar for affald
  • Affaldsdatasystemet
  • Håndtering af affald
  • Farligt affald
  • Eksport
  • Kommunale opgaver
  • Affaldsregulering

 

Du kan altid læse undervisningsmaterialet her på siderne. Miljøstyrelsens hjemmeside kan også hjælpe dig med at få den information, du skal vide.

Når du mener, at du er kommet godt nok ind i stoffet, kan du tage indsamlerprøven og få dit indsamlerbevis.

Du kan finde bekendtgørelsen der regulerer indsamleruddannelsen her, hvor du også kan læse, hvad det koster at tage uddannelsen.

Gebyret er på 715 kr. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet.  Den første regulering finder sted den 1. januar 2022 og giver adgang til 3 forsøg.

Til hvert forsøg har du 60 minutter til at besvare 25 spørgsmål. For at bestå prøven skal du svare rigtigt på mindst 20 spørgsmål. Hvis ikke du består prøven ved første forsøg, kan du selv bestemme, hvornår du bruger dit 2. eller 3. forsøg, dog tidligst 1 dag senere og indenfor 90 dage.

Når du har bestået indsamlerprøven bliver det registreret i Affaldsregisteret og du får automatisk tilsendt dit indsamlerbevis.

Oplæsning af tekst_1202.jpg

Adgang for alle - få teksten læst op

Adgangforalle.dk er et gratis program, der gør det muligt at få en markér- og kopierbar tekst læst højt.
Programmet stilles til rådighed af Digitaliseringsstyrelsen.