Indsamleruddannelsen

Velkommen til indsamleruddannelsen. Her på siderne kan du læse det, du skal vide for at kunne bestå indsamlerprøven og opnå dit indsamlerbevis.

Virksomheder som pr. 1. januar 2015 søger om at blive godkendt som indsamlingsvirksomhed skal have mindst 1 person med ansat med ledelsesansvar, som har et gyldigt indsamlerbevis. I virksomheder, som har 10 eller flere personer ansat i hver p-enhed, skal have mindst 1 person i hver p-enhed med indsamlerbevis. For virksomheder, der før 1. januar 2015 har søgt om eller er godkendt som indsamlingsvirksomhed vil kravet træde i kraft 1. juli 2015.

Indsamlerbeviset er personligt og er gyldigt i 5 år. Du skal sørge for at forny dit bevis inden gyldighedsperioden udløber. Det gør du ved at tage prøven igen efter knap 5 år.

Undervisningsmaterialet  indeholder følgende emner:

  • Affaldsregistret
  • Overdragelse af ansvar for affald
  • Affaldsdatasystemet
  • Håndtering af affald
  • Farligt affald
  • Export
  • Kommunale opgaver
  • Affaldsregulering
  • Indsamlerprøven

Du kan altid læse undervisningsmaterialet her på siderne eller du kan printe en pdf-version. Når du mener du er kommet godt nok ind i stoffet, kan du tage indsamlerprøven og få dit indsamlerbevis.

Prøven koster 1620 ,- kr. og giver adgang til 3 forsøg. Til hvert forsøg har du 60 min. til at besvare 25 spørgsmål med 1 rigtig og 3 forkerte svarmuligheder. For at bestå prøven skal du svare rigtigt på mindst 20 spørgsmål. Hvis ikke du består prøven ved første forsøg, kan du selv bestemme, hvor du tager 2. eller 3. forsøg, dog tidligst 1 dag senere og indenfor 90 dage.

Når du har bestået indsamlerprøven, får du automatisk tilsendt dit indsamlerbevis

Link til login og information om indsamlerprøven

Oplæsning af tekst_1202.jpg

Adgang for alle - få teksten læst op

Adgangforalle.dk er et gratis program, der gør det muligt at få en markér- og kopierbar tekst læst højt.
Programmet stilles til rådighed af Digitaliseringsstyrelsen.