Vejledninger m.v.

På denne side finder du praktiske informationer om hvordan du kommer i gang med at indberette til affaldsdatasystemet, vejledninger til valg af koder og andre informationer relateret til ADS.

Praktisk

Digital signatur

For at indberette til affaldsdatasystemet skal du bruge en digital signatur tilknyttet et p-nummer.
På virk.dk kan du læse om, hvordan du bestiller, installerer og bruger digital signatur.

Få hjælp til den digitale signatur på virk.dk

Hvis du har behov for yderligere oplysninger vedrørende P-nr., kan du kontakte:
Erhvervsstyrelsen på telefon 35 29 10 00.

P-nummer

I affaldsdatasystemet skelnes imellem, hvor i behandlingsforløbet affaldet befinder sig, og derfor skal man anvende sit P nummer til indberetning. P-nummeret er et 10-cifret produktionsenhedsnummer, der angiver den fysiske beliggenhed for hvert sted, hvorfra virksomheden driver sine aktiviteter.

Der kan således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nr.

Læs mere om P-numre på  Erhvervsstyrelsens hjemmeside .

 

Valg af affaldskoder

Ved indberetning til affaldsdatasystemet vælges en overordnet affaldsfraktion og en mere detaljeret EAK-kode, som er en fælles europæisk affaldskode. Herudover skal det indberettes hvordan affaldet skal behandles. Nedenfor er der råd og vejledning til valg af disse koder.

Affaldsfraktioner

Alle affaldsfraktioner kan ses i bekendtgørelsen om affaldsdatasystemet  og i Bilag A - Værdikodeliste 3.07.xlsx, i fanen WasteTypecodes.
Der er affaldsfraktioner til affald der kommer fra erhverv
(affaldsfraktioner, der starter med E) og affaldsfraktioner til affald der kommer fra husholdninger (affaldsfraktioner, der starter med H).
Desuden er der affaldsfraktioner til forskellige typer af emballageaffald.

Vælg den affaldsfraktion der fortæller mest om affaldets materiale eller produkt og undgå at vælge affaldsfraktionerne til blandet affald, medmindre affaldet er indsamlet blandet.

Affaldsdata anvendes bl.a. til at vise hvor meget, af hvilket affald, der håndteres og det er derfor afgørende at indberette den affaldsfraktion, der fortæller mest om affaldets materiale eller produkt.

EAK-koder

Alle EAK-koder kan ses i bekendtgørelsen om affald og i
Bilag A - Værdikodeliste 3.07.xlsx i fanen EAKcodes.
EAK-koderne er opbygget i tre niveauer:
Det første niveau er inddelt efter virksomhedstype, andet niveau beskriver virksomhedsaktiviteter og det sidste niveau er affaldstypen.

Nedenfor er en 4-trins vejledning til valg af EAK-koder

Vejledning - EAK koder - De fire trin - 26-10-2018 (pdf)

Som supplement til valg af EAK-koder, er der her en oversigt, for hvilke EAK-koder, der er relevante for de kommunale indsamlingsordninger:

Vejledning - Kodevalg kommunale ordninger (pdf)

Yderligere er der udviklet et hjælpeværktøj, som kan hjælpe dig med at finde de fleste EAK-koder på baggrund af de Danske Branchekoder. Hent hjælpeværktøjet her enten som pdf eller excel-dokument:

Hjælpeværktøj til EAK-koder (pdf)

Hjælpeværktøj til EAK-Koder (Excel)

Sammenhæng mellem Affaldsfraktion og EAK-kode

Der skal være sammenhæng mellem affaldsfraktionen og EAK-koden, sådan at de to affaldskoder ikke har modstridende betydning for det samme affald, da vi herved har svært ved at vide hvilket affald der er tale om.

Nedenfor finder du Miljøstyrelsens anbefalinger for valg af affaldsfraktioner og EAK-koder, for husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder.

Oversigt over affaldsfraktions- og EAK-koder (pdf)

Oversigt over affaldsfraktions- og EAK-koder (excel)

Vejledning til valg af behandlingskoder

Ved indberetning til affaldsdatasystemet skal der vælges en overordnet dansk behandlingsaktivitet, for hvordan affaldet skal behandles, samt en europæisk bortskaffelses- eller nyttiggørelseskode, for hvordan affaldet behandles af indberetteren.

Der skal være sammenhæng mellem valg af de danske behandlingsaktiviteter og de europæiske nyttiggørelses- og bortskaffelseskoder, derfor er der nogle kombinationer der ikke kan indberettes. I vejledningen nedenfor kan du se, hvilke kombinationer der kan, og ikke kan, indberettes, samt læse om de forskellige behandlingsaktiviteter og nyttiggørelses- og bortskaffelseskoder.

Behandlingsvejledning - opdateret april 2020

Værdikodelister ved CSV og system-til-system indberetning

Værdikodelisterne indeholder alle de koder der skal anvendes, for at indberette til affaldsdatasystemet. 
Værdikodelisterne er tiltænkt til CSV og system-til-system integration og kan hentes i pdf- og excel-format, nedenfor.
Bilag A - Værdikodelister 3.07.pdf

Bilag A - Værdikodeliste 3.07.xlsx

Kvalitetssikring, affaldsøkonomi og andet

Kogebog til kommunal kvalitetssikring af affaldsdata

Dette er en vejledning til kommunerne om kvalitetssikring og kontrol af affaldsdata. Vejledningen indeholder en række konkrete anvisninger til kvalitetssikring og korrektion af data i Affaldsdatasystemet, og kan herved også være anvendelig for indberettere til affaldsdatasystemet. 

Kogebog til kommunal kvalitetssikring af affaldsdatasystemet

Brugervejledning til værktøjet "Affaldsøkonomi"

Affaldsøkonomi er et værktøj virksomheder, der indberetter affaldsdata, kan bruge til at foretage beregninger af indtægter og udgifter ved affaldshåndtering. Her finder du en vejledning til værktøjet:

Affaldsøkonomi - Vejledning- 2018.pdf

Kommunale genbrugspladser

Miljøstyrelsens liste over aktuelle genbrugspladser:

MSTs liste over aktuelle genbrugspladser 2016 -opdateret 23 07 2018

Vejledning til rettighedstyring i Affaldsdatasystemet

Der er opstået et behov for virksomheder selv kan kontrollere hvilke medarbejder der har rettigheder til at tilgå affaldsdatasystemet og indberette på virksomhedens p-numre. I dag kan en person i besiddelse af et medarbejdercertifikat (MOCES) tilgå ADS portalen og indberette på alle virksomhedens p-numre.

Rettighedsstyring påvirker kun de virksomheder, der efter invitation aktiverer featuren i det nye rettighedsstyring styring modul. Efter aktivering vil det kun være de medarbejder som de selv tilføjer, der kan logge ind på ADS portalen. Der er mulighed for at yderligere begrænse adgangen for de tilføjet medarbejder så de kun kan indberette på udvalgte p-numre.

Vejledning til rettighedsstyring i Affaldsdatasystemet.pdf