Vejledninger m.v.

Til at indberette skal du bruge en digital signatur tilknyttet et p-nummer. Derudover skal du angive diverse oplysninger om affaldet herunder en EAK-kode (Kode fra Det Europæiske Affaldskatalog).

Hvad er et P nummer?

I affaldsdatasystemet skelnes imellem, hvor i behandlingsforløbet affaldet befinder sig, og derfor skal man anvende sit P nummer til indberetning. P nummeret er et 10-cifret produktionsenhedsnummer, der angiver den fysiske beliggenhed for hvert sted, hvorfra virksomheden driver sine aktiviteter.

Der kan således være tilknyttet flere P numre til samme CVR nr.

Læs mere om P-numre på Erhvervsstyrelsens hjemmeside .

Hvordan bestiller jeg en digital signatur til min virksomhed?

På virk.dk kan du læse om, hvordan du bestiller, installerer og bruger digital signatur.

Få hjælp til den digitale signatur på virk.dk

Hvis du har behov for yderligere oplysninger vedrørende P-nr., kan du kontakte: Erhvervsstyrelsen på telefon 35 29 10 00.

Hvad er EAK-koder?

I Affaldsdatasystemet anvendes et fælles europæisk kodesystem, der hedder EAK-koder. EAK-koderne er opbygget i tre niveauer: De første to niveauer er inddeling i virksomhedskategorier, og det sidste niveau er angivelse af affaldsfraktionen.

Miljøstyrelsen har udviklet en 4-trins vejledning til det overordnede valg af EAK-koder samt en oversigt over affaldsfraktions- og EAK-koder

Vejledning - EAK koder - De fire trin - 26-10-2018 (pdf)

Oversigt over affaldsfraktions- og EAK-koder (pdf)

Oversigt over affaldsfraktions- og EAK-koder (excel)

Som supplement er der lavet en vejledning for de kommunale ordninger sammenholdt med EAK-koder:

Vejledning - Kodevalg kommunale ordninger (pdf)

Yderligere er der udviklet et hjælpeværktøj, som kan hjælpe dig med at finde de fleste EAK-koder på baggrund af de Danske Branchekoder. Hent hjælpeværktøjet her enten som pdf eller excel-dokument:

Hjælpeværktøj til EAK-koder (pdf)

Hjælpeværktøj til EAK-Koder (Excel)

Værdikodelister ved CSV og system-til-system indberetning

Værdikodelisterne som skal bruges ved CSV og system-til-system integration kan hentes i pdf- og excel-format.

OPDATERET i overensstemmelse med ny bekendtgørelse, maj 2018.

Bilag A - Værdikodelister 3.07.pdf

Bilag A - Værdikodeliste 3.07.xlsx

Kommunale genbrugspladser

Liste over aktuelle genbrugspladser:

MSTs liste over aktuelle genbrugspladser 2016 -opdateret 23 07 2018

Kogebog til kommunal kvalitetssikring af Affaldsdatasystemet

Dette er en vejledning til kommunerne om kvalitetssikring og kontrol af affaldsdata. Vejledningen indeholder en række konkrete anvisninger til kvalitetssikring og korrektion af data i Affaldsdatasystemet, og kan herved også være anvendelig for indberettere til affaldsdatasystemet. 

Kogebog til kommunal kvalitetssikring af affaldsdatasystemet

Brugervejledning til værktøjet "Affaldsøkonomi"

Affaldsøkonomi - Vejledning- 2018.pdf

Vejledning om valg af behandlingskoder

Vejledningen viser hvilke af de danske behandlingsaktiviteter og de europæiske nyttiggørelses- og bortskaffelseskoder, der ikke giver mening at angive i samme indberetningslinje ved indberetning til affaldsdatasystemet.

Derudover uddyber vejledningen de forskellige behandlingsaktiviteter og nyttiggørelses- og bortskaffelseskoderne. De i vejledningen med rødt angivne kombinationer er låste kombinationer der ikke kan indberettes.

 

Behandlingsvejledning - opdateret juli 2018

 

Spørgsmål til affaldsdatasystemet?

  • Du kan også ringe. Linjen er åben mandag til fredag fra kl. 10 til 14.
  • Send en e-mail til: