Udviklingen i brug af gift

Viser mængden af benyttet gift på 4 kategorier.