Autorisationer og certificering til forebyggelse og rottebekæmpelse

Forebyggelse og bekæmpelse af rotter er en kompleks opgave, der kræver viden om emner som fx rottens biologi og adfærd, typer af fælder og hvordan de anvendes samt anvendelse af rottegift på den mest effektive måde og med mindst mulig indvirkning på det omgivende miljø.

Der er forskel på den viden, der er nødvendig for, om man som professionel bekæmper skal kunne forebygge og bekæmpe alle steder, eller som landmand ønsker at bekæmpe på egen erhvervsejendom, eller man kun har behov for at kunne montere rottespærrer i kloakken.

Derfor har Miljøstyrelsen udformet fem forskellige uddannelser på området:

Miljøstyrelsens Autorisationssystem til anvendelse af Bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsen har indført et autorisationssystem MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler), hvori alle R1- og R2-autoriserede rottebekæmpere fremover skal autorises før deres autorisation er gældende.

Ved autorisation i MAB får du et autorisationsnummer, som kan bruges ved køb af gift. 

For personer, der har fået en R1- eller R2-autorisation før 1. januar 2019, er denne registrering i MAB frivillig og gratis. Skulle du miste dit gamle autorisationsbevis, kan du dog ikke få udstedt et nyt, og er derfor nødt til at lade dig autorisere i MAB.

Se de nærmere detaljer for hvordan du bliver autoriseret i MAB