Autorisationer til anvendelse af bekæmpelsesmidler (MAB)

For at anvende pesticider til professionel brug, skal du erhverve en autorisation i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). For at kunne erhverve en autorisation, skal du have gennemført en nødvendig uddannelse. Dette gælder uanset om du sprøjter på en mark, golfbane, kommunens fortove, væksthuse, skove mv.

Log på MAB

Hvis du skal købe en autorisation kan du logge på MAB med MitID Privat. 

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige autorisationer.

Autorisationer i MAB

Sådan autoriserer du dig i MAB

Sådan tilknytter du din autorisation til en virksomhed

Fratagelse af autorisation

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisation kan i helt særlige tilfælde frakendes igen, hvis du dømmes for grove og gentagne overtrædelser af reglerne på området.

Relevant lovgivning