Forhandlercertifikat

Forhandlere af pesticider godkendt til ikke-professionelle brugere skal kunne rådgive kunderne om sikker håndtering og anvendelse, forsvarlig opbevaring og sikker bortskaffelse af rester af et pesticid. De skal også vide, hvordan de med alternative metoder eller forebyggende metoder helt kan undgå at bruge pesticider. Derfor skal disse forhandlere have mindst én uddannet medarbejder. Forhandleruddannelsen gennemføres som en e-læringskursus á 3,5 times varighed.

Hvis der allerede er en medarbejder med en S1- eller S2-autorisation, behøves der ikke at være en F1-autoriseret medarbejder. 

Der skal hos forhandleren være mindst én medarbejder, der på baggrund af uddannelsen har autoriseret sig i MAB  og fået en F1-autorisation (det kan også være en S1- eller S2-autorisation). Autorisationen gælder i fire år, og herefter skal e-læringskurset gennemføres på ny for at forlænge autorisationen.

Forhandlervirksomheder bør have et register over de uddannede medarbejdere og deres F1-autorisationsnummer. Registret bør opdateres løbende. Kemikalieinspektionen gennemfører kontrol i forhandlervirksomheden og skal have oplysninger om autoriserede medarbejdere.

Sælger en forhandler kun biocider og ikke pesticider er der ikke krav om uddannelse og autorisation af forhandler.

Når e-læringskurset er gennemført, kan man autorisere sig i MAB. 

F1-autorisationen er ikke obligatorisk for hele personalet

En medarbejder kan godt sælge pesticider uden at have været på kursus og uden F1-autorisation. Men det er butikkens ansvar, at sørge for, at mindst én medarbejder er uddannet, og at vedkommende har en F1-autorisation og dermed kan rådgive, hvis kunden ønsker det – det gælder i hele butikkens åbningstid. Kravet gælder også for netsalg.

Optimalt set, bør der i hele butikkens åbningstid være en autoriseret medarbejder fysisk tilstede i butikken. Men det er ikke et krav. Den uddannede medarbejder kan være til rådighed over telefon eller lignende. I særlige tilfælde, kan der henvises til rådgivning fra hovedafdelinger.

Tilmelding til e-læringskursus

Du kan tilgå kurset ved at klikke her. Tilmelding sker ved at klikke på ”Tilmeld dig her”. Dagen efter får du en mail med link til kurset.

Efter gennemførelse af e-læringskursus

Når du har gennemført kurset kan du dagen efter erhverve din F1-autorisation mod betaling af et gebyr. Det kan du gøre ved at klikke her og logge på Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

Fratagelse af autorisation

Overtræder du reglerne på dette område, kan du straffes med bøde. Autorisationen kan i helt særlige tilfælde frakendes, hvis medarbejderen dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.