Sprøjtecertifikat

Du skal have et sprøjtecertifikat og erhverve en S1-autorisation via MAB, hvis du ønsker at: - Sælge og købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug. - Udbringe sprøjtemidler til professionelt brug med fx en marksprøjte, tågesprøjte eller andre større sprøjter.

Sprøjtecertifikatuddannelsen

Et sprøjtecertifikatkursus tager 74 timer. Det omfatter eksempelvis lovgivning, sprøjteteknikker, skadevoldere, beslutningsstøttesystemer, oplysninger på etiketten og integreret plantebeskyttelse.

Kurset tages oftest som et led i en erhvervsuddannelse som landmand, gartner, anlægsgartner/greenkeeper eller skovbruger. Det er også muligt at gennemføre uddannelsen som et to ugers AMU kursus. Skolen har mulighed for at udbyde kurset som delvist selvstudie.

Sprøjtecertifikatet er gyldigt i fire år fra udstedelsen og skal  følges op med en S1-autorisation i MAB. Ønsker man efter de fire år fortsat at have en S1-autorisation, skal man gennemføre et opfølgningskursus, som igen skal følges op med en ny autorisation.

Vejledning til gennemførelse af sprøjtecertifikatuddannelsen

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning (til brug for underviserne på sprøjtecertifikat-kurserne), der beskriver hvordan uddannelsesinstitutionerne skal tilrettelægge sprøjtecertifikatkurserne og hvordan prøver gennemføres. Prøverne på sprøjtecertifikat-uddannelsen er ændret i forhold til tidligere, hvor de bestod af fire delprøver til nu kun at bestå af to delprøver som overvejende gennemføres digitalt.

Læs vejledningen

Opfølgningskursus

Hvert 4. år skal alle med et sprøjtecertifikat gennemføre et opfølgningskursus for at forlænge gyldigheden af sit certifikat. Skulle der opstå en kort periode, fx af en måneds varighed eller lign. i vinterhalvåret, hvor ens opdateringscertifikat er udløbet inden man gennemfører et nyt opfølgningskursus, medfører det ikke, at gyldigheden af det oprindelige sprøjtecertifikat bortfalder. Men man har i den mellemliggende periode ikke tilladelse til at udføre sprøjtearbejde eller på anden måde håndtere sprøjtemidler. Det er stadig lovligt at opbevare sprøjtemidler selv om man ikke har et sprøjtecertifikatet eller gyldig autorisation. 

Du kan få oplysninger om opdateringskurser via de lokale landboforeninger, som udbyder kurser i samarbejde med en række landbrugsskoler. Du kan også finde kurser ved at gå til hjemmesiden www.voksenuddannelse.dk for at fremsøge de opdateringskurser, som uddannelsesinstitutioner udbyder landet rundt (som AMU kursus) og tast et af følgende numre i søgefeltet:

  • 48175 (landbrugs-opfølgningskurser)
  • 47586 (gartneri-opfølgningskurser)
  • 48076 (skovbrugs-opfølgningskurser)
  • 48142 (anlægsgartner, greenkeeper)

Det er også her, man tilmelder sig kurser.

Kurset er af 7,4 timers varighed og inkluderer ikke prøveaflæggelse. Du skal efter kurset eller i forbindelse med deltagelsen i kurset autorisere dig i MAB. Det skal du gøre hver gang du gennemfører et opfølgningskursus.