Skibsinspektioner

Hvem må foretage skibsinspektioner for skadedyr?

Kun skadedyrsinspektionsfirmaer, der er registreret af Miljøstyrelsen, må foretage skadedyrsinspektioner om bord på skibe, som skal have udstedt et hygiejnecertifikat.

Skadedyrsinspektionsfirmaer, der ønsker at blive registeret, skal udfylde en tro- og loveerklæring, hvori firmaet og dets skadedyrsinspektører erklærer at opfylde den gældende bekendtgørelse om hygiejnecertifikater til skibe (registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer m.m.). Firmaet garanterer ved sin underskrift, at kun relevant, kvalificeret personale foretager skadedyrsinspektioner på firmaets vegne.

Efter registrering af tro- og loveerklæringen vil skadedyrsinspektionsfirmaet fremgå af listen her på siden.

Her kan skadedyrsinspektionsfirmaer downloade tro- og loveerklæringen, der skal indsendes til Miljøstyrelsen.  

Hvad er formålet med hygiejnecertifikater for skibe?

Hygiejnecertifikatet for skibe, Ship Sanitation Certificate, er indført med det reviderede internationale sundhedsregulativ, International Health Regulations, IHR 2005. Danmark har tiltrådt konventionen og skal derfor leve op til kravene.

Hygiejnecertifikater har til formål at identificere og notere alle situationer ombord på skibe i international skibsfart, hvor skadedyr kan udgøre en folkesundhedsmæssig risiko i det land, som skibet anløber.

Med baggrund i IHR har Sundhedsministeriet udstedt Bekendtgørelse nr. 1574 af 04/07/2021 om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet.

Hygiejnecertifikaterne udstedes af epidemikommissionen på baggrund af en rapport udfærdiget af et skadedyrsinspektionsfirma.

Se endvidere Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Registrerede skadedyrsinspektionsfirmaer